Oppvask i KS om Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet har vært de
rødgrønnes svar på høyresidens
konkurranseutsetting. Gjennom et tett samarbeid med tillitsvalgte
skulle sykefraværet reduseres og kvaliteten på
tjenestene bedres. Programmet avsluttes i juni, men
kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har sagt at hun vil
videreføre det i en eller annen form, og utvide samarbeidet
med de tillitsvalgte.

Flere rødgrønne representanter i KS’
hovedstyre er kritiske til at administrerende direktør
Sigrun Vågeng har gitt regjeringen signal om at KS
ønsker å begrense programmet til kun å omfatte
sykefravær.

Kilder:
Oppvask i KS-styret (Kommunal Rapport,
26.05.20109
Strid om kvalitetskommunene (Kommunal Rapport,
20.05.2010)

Mer informasjon om Kvalitetskommuneprogrammet finner du på
For velferdsstatens temasider om offentlig
styring
.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.