IMF krever omfattende privatisering i Hellas

IMF krever omfattende privatisering i Hellas

I avtalen ligger det altså konkrete planer om salg
av:
1. Det statlige jernbaneselskapet OSE,
2. Vannselskaper i store greske byer (EYDAP(Athen) og EYATH
(Thessaloniki))
3. Statens resterende aksjer i det tidligere
helstatlige teleselskapet OTE
4. Energiselskaper PPC, naturgasselskapet DEPA og oljerafineriet
ELPE
5. Utvalgte havner, flyplasser og annen offentlig
infrastruktur.

De drastiske privatiseringsplanene for Hellas er
skremmende like IMF og Verdensbankens
strukturtilpasningsprogrammer i utviklingsland på
1980-tallet. Slike krav om politiske reformer knyttet til
lån fra de internasjonale finansinstitusjonene
er svært kontroversielt i bistandsdebatten.

Den rødgrønne regjeringen har tatt et
klart oppgjør med dette i begge sine regjeringsplattformer:
«Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav
om liberalisering og privatisering.» (Soira Moria I).

Det er altså
slike såkalte kondisjonalitetskrav som nå
stilles til Hellas, og trolig Spania, i forbindelse med lån
fra IMF. Privatiseringsplanene kommer i tillegg til kutt
i offentlige lønninger og pensjoner, skatte- og
avgiftsøkninger, deregulering av arbeidslivet og radikal
reform av ulike velferdsgoder.   

Avtalen mellom IMF og Hellas (engelsk):

Greece: Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy
Conditionality, May 2, 2010

Utvalgte medieopplag:
-Krisen i Hellas verre enn antatt (Dagsavisen,
27.04.2010)
Kontroll med Hellas i 10 år (NRK,
01.05.2010)
Venter nye uroligheter (Klassekampen,
03.05.2010)
Hellas må kutte 24 milliarder euro
(Aftenposten, 03.05.2010)
Hellas lammes av ny streik (frifagbevegelse,
04.05.2010)
IMF: Spaina må kutte (Klassekampen,
26.05.2010)

Greece tries to renegotiate pentions with
EU/IMF
(Reuters, 06.05.2010)

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.