Privat storaktør støtter tak på profitt i barnehagene

Privat profitt på barnevelferd

Den ideelle stiftelsen Kanvas støtter Regjeringens
forslag om tak på utbytte i barnehagesektoren, og er dermed
uenig med Private
Barnehagers Landsforbund (PLB)
, der de selv er medlem. Dette
kommer frem i en sak i avisa Klassekampen 5.august.

PLB har sammen med medlemsselskapet
Espira
 gått svært hardt ut mot regjeringens
forslag, og truer blant annet med å legge ned barnehager
dersom det blir innført et tak på hvor mye overskudd
som kan tas ut av driften.

– Vi er uenige med styret og ledelsen i PLB i at regjeringens
forslag bør gi grunnlag for slike aksjonsmetoder. Det er
mange i den private barnehagesektoren som finner det helt natrulig
med en begrensning i muligheten for å ta utbytte i en
virksomhet som ikke egner seg for profitører. sier daglig
leder Robert Ullman til Klasssekampen. 

Kanvas skriver følgene om forslaget til begrensning av
muligheten for å ta ut overskudd i sin høringsuttalelse om forslaget:
«Drift av barnehager handler primært om pedagogikk og ikke
butikk. Derfor mener Kanvas det er korrekt å regulere uttal
av verdier. Alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling bør
komme barna til gode».

Relevante saker fra For velferdsstaten:

Vil ha forbud mot utbytte
(04.08.2010)

Dette er Espira – Bjarne Håkon Hanssens nye herrer

(02.08.2010)

Profitt på barnevelferd
(02.06.2010)
Profittinstitusjoner
i kjernen av velferdsstaten
 (28.06.2010)

For en oversikt over de største kommersielle
aktørene i barnehagesektoren, samt forskning, mediesaker og
debatter om profittuttak, se For velferdsstatens ressursside
om profittuttak og kommersielle aktører i
barnehagesektoren
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.