Nyhetsbrev 7/2010

av | aug 14, 2010 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens sjuende nyhetsbrev i 2010 ble sendt ut 30. august. Nyhetsbrevet inneholder saker om nytt studiehefte «Private sugerør i fellesskapets kasser», oppsummering av sommerens debatt om kommersielle velferdsselskaper, samt flere saker om Velferdskonferansen (rødgrønn velferdsdebatt, norsk klimapolitikk og flere internasjonale innledere).

Innhold:

1. Velferdskonferansen 2010 – Vår velferdspolitikk
2. Nytt studiehefte: ”Private sugerør i fellesskapets kasser”
3. Rødgrønn velferdsdebatt på Velferdskonferansen
4. Velferdskonferansen utfordrer norsk klimapolitikk
5. Internasjonale innledere til Velferdskonferansen
6. Sommerens debatt om kommersielle aktører og private profittuttak
7. Nye saker på vår hjemmeside

1. VELFERDSKONFERANSEN 2010 – VÅR VELFERDSPOLITIKK
For velferdsstaten arrangerer 13.-14. september Velferdskonferansen 2010 i Oslo Kongressenter (Folkets hus). Hovedtema for konferansen er ”Vår velferdspolitikk”. I år har vi slått på stortromma og spekket programmet med internasjonale innledere, norske forbundsledere, rødgrønne parlamentariske ledere, forskere og fagfolk av alle slag. Temaene spenner fra kommersielle selskaper i velferdsstaten til klimapolitikk, via rødgrønn velferdsdebatt, arbeidsliv, offentlige tjenester, infrastruktur, sykehus og finanskrise.

All informasjon om konferansen finnes på konferansesidene. Hjelp oss gjerne med å spre budskapet! Send gjerne nyhetsbrevet videre, eller tips andre om konferansesidene eller konferansens Facebook-side. Påmeldingsfristen er 6. september.

2. NYTT STUDIEHEFTE: ”PRIVATE SUGERØR I FELLESSKAPETS KASSER”
For velferdsstaten vil på Velferdskonferansen lansere vårt nye studiehefte, ”Private sugerør i fellesskapets kasser”, om kommersielle aktører og privat profitt i velferdsstatens kjernetjenester. Heftet gir et grundig innblikk i sommerens debatter om profittuttak i barnehager og barnevern. Disse debattene settes inn i en større sammenheng om offentlige tjenester, kommersielle aktører og privat utbytte.

Heftet gir gode eksempler og grundig dokumentasjon på hvordan privatisering og konkurranseutsetting endrer velferdsstaten og åpner velferdssektorer for internasjonale selskaper med klare profittmål. Hovedfokuset er de nye, kommersielle ”velferdskonsernene” og deres konkurransemetoder. Disse selskapene vinner stadig flere anbud gjennom å konkurrere på dårlige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte, og ved kreativt å utnytte alle smutthull i lovverket for å sno seg unna innsyn og skatt, og for å maksimere profittuttak. Eksemplene er i hovedsak hentet fra barnehager, sykehjem og barnevern.

Tidligere utgaver av For velferdsstatens skriftserie og annet materiell fra For velferdsstaten kan bestilles gratis på våre nettsider. Her blir det også anledning til å bestille det nye heftet.

3. RØDGRØNN VELFERDSDEBATT PÅ VELFERDSKONFERANSEN
Velferdskonferansen og For velferdsstaten utfordrer de rødgrønne partiene til debatt om velferdsstaten. Til paneldebatten på konferansens andre dag stiller de rødgrønne partiene med sine parlamentariske ledere. Helga Pedersen (Ap), Bård Vegar Solhjell (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) utfordres særlig innen temaene private sugerør i fellesskapets kasseroffentlig styring og New Public Management, samt forskjells-Norge, fattigdom og fordeling. Til å hjelpe oss med å tolke den politiske retorikken har vi bestilt hjelp fra professor i retorikk ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge.

Det er mulig å sende inn innspill til debatten. Se her.

4. INTERNASJONALE INNLEDERE TIL VELFERDSKONFERANSEN
For velferdsstaten har fått bekreftet deltakelse fra enda to internasjonale innledere på Velferdskonferansen. Vi er svært glade for at både David Price og Ronnie Hall har takket ja til å bidra til konferansen.

David Price er professor ved Universitet i Edinburgh, og har vært en sentral figur i kampen mot markedsrettingen av helsetjenestene i Storbritannia. Han er mye brukt av fagbevegelsen i Skottland i deres arbeid for å ta sykehusene tilbake i demokratisk kontroll. Price er også kjent for sitt grundige arbeid om fallgruvene med offentlig-privat samarbeid (OPS) og regnes som en av verdens fremste kritikere av dette systemet. I tillegg er han sterkt engasjert i debatten om de kutt og markedsliberalistiske reformer som skjer i England under den nye regjeringa. Price innleder på seminaret ”Sykehus i krise – hvordan gjenerobre kontrollen?” og deltar i avslutningssesjonen.

Ronnie Hall er internasjonal miljøaktivist, skribent og forfatter. Hun var i en årrekke sentral i Friends of the Earth Internasjonal, Naturvernforbundets internasjonale moderorganisasjon, der hun blant annet arbeidet med forholdet mellom internasjonalt handelsregelverk og miljøspørsmål. De siste årene har hun fokusert på klimadebatten, og hvordan klimaforhandlingene i økende grad blir dominert av markedstenkning, der de rike landene kan kjøpe seg fri fra forpliktelser. Hun har blant annet skrevet rapporten ”Change Trade, not our Climate” for nettverket ”Our World is Not for Sale”. Her presenteres også forslag til en rettferdig klimapolitikk.

I tillegg til disse kommer de tidligere annonserte internasjonale gjestene: Richard WilkinsonMichael Apple og Daniel Suhonen.  For oversikt over innlederne på Velferdskonferansen, se her.

5. VELFERDSKONFERANSEN UTFORDRER NORSK KLIMAPOLITIKK
Norsk klimapolitikk kjennetegnes av tre elementer: 1) Kjøp av CO2-kvoter i utviklingsland, det vil si kjøp av rettigheter til å fortsette våre utslipp her hjemme. 2) Treplanting og bevaring av regnskog, også i hovedsak i utviklingsland. 3) Fangst og deponering av CO2 i bakken. For øvrig er inntrykket at alt skal fortsette som før. Mens noen av disse tiltakene isolert sett bidrar i riktig retning, opplever vi en slående mangel på oppmerksomhet omkring de nødvendige utslippsreduksjonene og den omstillingen som må skje her hjemme. Dette virker demobiliserende og demoraliserende – og motvirker nødvendig endringsvilje.

På velferdskonferansen vil vi utfordre denne politikken. Sterke økonomiske interesser motarbeider tiltak som er nødvendige for å redde klimaet. Klimapolitikken dreier seg derfor ikke bare om teknologi og god vilje. Det må være en systemkritisk kamp – en kamp om samfunnsmakt, om hva vi skal investere i og hvordan samfunnets verdier skal fordeles. Dermed er ikke klimakampen først og fremst et spørsmål om å ofre og forsake, men snarere en kamp for å skape et bedre samfunn for alle. Sosiale og velferdsmessige mål må ligge til grunn for de omfattende endringer vi skal gjennomføre. Vi trenger derfor sterkere demokratisk styring av økonomien, vi må ta ut velstandsøkning mer i form av kortere arbeidstid enn i enda sterkere rovdrift på ressursene osv.

Disse perspektivene lå til grunn da Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) nylig behandlet klimapolitikken på sin verdenskongress. Daglig leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl, hadde ledet ITFs arbeidsgruppe om klimapolitikk. Hele kongressen ble med på en radikal uttalelse med krav om grunnleggende systemendringer for å redde klimaet (les mer her). På Velferdskonferansen 2010 skal vi teste ut denne politikken også på norske forhold. I panelet sitter britiske Ronnie Hall, Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet og Asbjørn Wahl.

6. SOMMERENS DEBATT OM KOMMERSIELLE AKTØRER OG PRIVATE PROFITTUTTAK
I sommer, mens de fleste har vært på ferie, har debatten rast om kommersielle aktørers mulighet til å ta ut privat profitt på drift av barnehager, barnevern og asylmottak. Saken rundt profittuttak eksploderte først da det kom fram at Bjarne Håkon Hansen, som inntil nylig var en profilert politiker fra Arbeiderpartiet, hadde fungert som rådgiver for barnehagekonsernet Espira. Hansen hadde hjulpet Espira å skrive en svært krass og kritisk høringsuttalelse til regjeringens forslag om et tak på privat utbytte fra barnehagesektoren.

For velferdsstaten har omtalt kommersielle aktørers profittjag i velferdsstaten ved flere anledninger. På våre nettsider finnes flere aktuelle artikler. Se for eksempel: Vurderer utbytteforbud i barnevernet (09.08), Svenske Wallenberg skal tjene penger på norsk barnevern (05.08), Privat storaktør støtter tak på profitt i barnehagene (05.08) Vil ha forbud mot utbytte (04.08) Dette er Espira – Bjarne Håkon Hanssens nye herrer (02.08) De norske asylbaronene (02.08)Profitt på barnevelferd (02.06) Profittinstitusjoner i kjernen av velferdsstaten (28.06)

Vi har også laget ressurssider som samler opp våre saker, medieoppslag og bakgrunnskunnskap om kommersielle aktører og privat profitt innen barnevernetasylsektoren og barnehagesektoren. Nye saker om temaet vil bli lagt på temasiden om privatisering.

7. NYE SAKER PÅ VÅR HJEMMESIDE

Stoltenberg åpner for private innen eldreomsorg (25.08)
Renovasjonsselskap til retten for å komme seg ut av anbudskontrakt (25.08)
Sosial dumping i norsk renovasjonsgigant (25.08)
Manifest-notat om sosial dumping i offentlige anskaffelser (24.08)
Kortversjon av Wilkinson på svensk (19.08)
Offentlig-privat samarbeid i London ble pengesluk (19.08)
Kamp om offentlig-privat samarbeid i Oslo (19.08)
Kronikk av Asbjørn Wahl: Velferdsstaten under angrep (10.08)
Kronikk om Wilkinsons forskning: Økonomisk likhet og velferd (10.08)
Storbritannia vil reversere offentlig-privat samarbeid (09.08)
Rå, kommersiell kamp om offentlige helsekroner (08.07)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.