Renovasjonsselskap til retten for å komme seg ut av anbudskontrakt

av | aug 25, 2010 | Privatisering

Renovasjonsselskap til retten for å komme seg ut av anbudskontrakt

Stridens kjerne er Sandefjord kommune har rett til å
forlenge kontrakten til samme betingelser som opprinnelig
anbud. Kommunen mener kontrakten skal forlenges ett år
med de samme betingelsene, mens Ragn Sells mener at en eventuell
forlengelse må skje på endrede vilkår. Selskapet
mener at kontrakten ikke gir hjemmel for å forlenges med de
samme vilkårene.

I et leserinnlegg i avisa Sandefjord blad skriver Trude Malthe
Thomassen at det underskuddet som Ragn Sells har hatt
tilsvarer forskjellen mellom deres tilbud og
tilbudet til det lokale renovasjonsselskapet Sandar
Renovasjon.

Å kalkulere med underskudd de første årene, for
så å reforhandle om bedre betingelser er en kjent
anbudsstrategi for store selskaper som kan leve med underskudd i en
kortere periode. Det er trolig at Ragn Sells har kalkulert med en
reforhandling av avtalen. Ragn Sells AS er en del av
det svenskeide renovasjonskonsernet med samme navn som
opererer i Norden, Baltikum og Polen.

Konsekvensene av den omfattende konkurranseutsettingen av
renovasjon i norske kommuner, er nå i ferd med å
avdekkes. Både denne saken og saken om
sosial dumping i RenoNorden
belyser dette bildet.

 
Media:
Til retten for å komme seg ut av
kontrakt
 (Kommunal Rapport 24.08.2010)
Innbyggerne sparte to millioner (Leserinnlegg i
Sandefjord blad 21.08.2010)
Taper millioner på søppelkontrakt
(Sandefjord blad 19.08.2010)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.