Historien bak Espira

Dette er Espira - Bjarne Håkon Hansens nye herrer

Les Dagbladet Magsinets 11-siders artikkel om Espira og de
tidligere eierene.
Gründer solgte Norges største
barnehagekjede – gevinst: 300 millioner kroner
(04.08.2010)

Se også artikkel fra For velferdsstaten

Dette er Espira – Bjarne Håkon Hanssens nye herrer

(02.08.2010)

For velferdsstatens nye heftet «Private
sugerør i fellesskapets kasser
» avdekker flere slike
liknende historier, og ser på konsekvensene av de
kommersielle velferdskonsernenes inntog i velferdsstaten. Se
også kronikken «Velferdsmillioner
til skatteparadis
, som stod på trykk i Dagbladet
10.09.2010″.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.