Tjener store penger på svenske privatskoler

I dagens Sverige går rundt 200.000 barn på private
skoler, såkalte «friskoler», og søknadene for å
åpne slike skoler er sterkt økende.

«Vil man tjene penger i Sverige så gjør man best i
å gi se inn i en annen bransje enn utdanningsvirksomhet», sa
Sveriges nåværende utdanningsminister Jan
Björklund (Folkpartiet) i dokumentaren
«Den nya skolan
«. Han hevdet i 2003 at de svenske
«friskolene» knapt gikk med overskudd. Det var den gang. I
debatten som fulgte rett etter dokumentaren, innrømmer
skoleministeren at landskapet er dramatisk anderledes i 2010,
og at markedet nå domineres av store, kommersielle selskaper
fremfor små, ideelle aktører. Denne utviklingen likner
situasjonen vi ser innen de private delene av Norges
velferdstjenester, som barnevern, barnehager og sykehjem. For
velferdsstatens nye hefte «Private
sugerør i fellesskapets kasser
» omhandler denne
utviklingen.

Dokumentaren viser at Sveriges største privatskolekonsern,
Akademedia, hadde rundt 140 millioner svenske kroner i
overskudd etter skatt i 2009. De fem største
skolekonsernene hadde følgende omsetning og gevinst i
2009.

Omsetning i Sveriges
største friskoler:

Akademedia           
2100 millioner svenske kroner
John
Bauer             
1100 millioner svenske kroner
Pysslingen                990
millioner svenske kroner
Kunnskapsskolan      170 millioner
svenske kroner
Baggium                 
440 millioner svenske kroner
SUM                          
     3,5 milliarder svenske
kroner
 

Gevinst i Sveriges
største friskoler:

Akademedia            170
millioner svenske kroner
John
Bauer              -17
millioner svenske kroner
Pysslingen               
35 millioner svenske kroner
Kunnskapsskolan      44 millioner
svenske kroner
Baggium                  65
millioner svenske kroner
SUM                                297
millioner svenske kroner

Alle disse skolekonsernene, med unntak av
Kunnskapsskolan, er kjøpt opp av internasjonal finanskapital
gjennom ulike investeringsselskaper, i
Sverige gjerne kalt «riskkapitalbolag». Ingen av disse eierne
vil snakke med SVT. Akademedia ble i 2010 solgt fra ett
investeringsselskap til et annet for 300 millioner svenske
kroner. De nye eierne er EQT. EQT eide inntil sommeren 2010
det svenske omsorgskonsernet Aleris Holding AB
som opererer innen flere velferdssektorer i Norge gjennom
selskapet Aleris AS og dets fem datterselskaper.

Da Bondevik-regjeringen liberaliserte den norske skolereguleringen
og åpnet for kommersielle friskoler var en av de
første aktørene ut svenske John Bauer. I Norge ble
det avdekket at John Bauer gymnasene betalte ut urimelig store
beløp for tjenester som skolene kjøpte av personer
som også stod bak John Bauer-konsernet. Hvorvidt slike, og
liknede praksiser, kan forklare underskuddet i svenske John Bauer
går ikke dokumentaren inn på.

Se dokumentaren «Den nya skolan» (sendt 15. september 2010
tilgjengelig til 15.januar 2011), og les For velferdssttatens
presentasjon «Strålende
dokumentar om svenske friskoler»
 

Se også presentasjon av, og bestill gratis eksemplarer
av, For velferdsstatens nye hefte «Private
sugerør i fellesskapets kasser
«, som handler om
kommersielle selskaper i norske velferdssektorer, og se våre
samlesider om utdanning
og privatisering.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.