Historisk konferanse om offentlige tjenester

av | okt 15, 2010 | Velferdsstaten

Dette var første gangen alle de globale
fagorganisasjonene hadde gått sammen om et felles arrangement
av denne typen. Det sender derfor et sterkt signal når hele
den internasjonale fagbevegelsen, både fra privat og
offentlig sektor, på denne måten samler seg bak en
felles kampanje for å forsvare de offentlige
velferdstjenestene mot privatisering og kommersialisering og
videreutvikle dem innenfor det offentlige.

En av hensiktene med konferansen var å bygge og videreutvikle
brede allianser og folkebevegelser mot de formidable angrepene som
rettes mot offentlige velferdsordninger over store deler av verden.
I kjølvannet av finanskrisa og den økonomiske krisa
rettes det nå nye og enda alvorligere angrep mot offentlig
sektor i mange land. De massive støttepakkene som ble
bevilget for å redde finansinstitusjonene og spekulantene fra
den krisa de selv hadde forårsaket, kreves nå dekket
inn gjennom nedskjæringer i offentlige budsjetter og kutt i
både lønninger og pensjonsordninger for de offentlig
ansatte.

Innlederne på konferansen representerte stor samfunnsmessig
bredde – fra sosiale bevegelser og politiske myndigheter, fra
universiteter og institutter, fra frivillige organisasjoner og
sosiale bevegelser, i tillegg til fagbevegelsen selv. Den nye
lederen av Greenpeace, Kumi Naidoo, holdt eksempelvis et innlegg
der han sterkt appellerte til felles kamp mot den offensiven vi
nå opplever fra kapitalkreftene verden over. Fra
arrangørenes side ble det flere ganger understreket at det
ikke var verken en enkeltstående begivenhet eller slutten
på en prosess, men begynnelsen på en mer aktiv og
felles kamp for offentlige tjenester med høy kvalitet.

Forut for konferansen var det utarbeidet et charter for offentlige
tjenester og et aksjonsprogram. Dokumentene skal til slutt vedtas
av fellesorganet for alle de globale fagorganisasjonene
(”Council of Global Unions”), og både forut for
konferansen, på selve konferansen og nå etterpå
er dokumentene åpne for kommentarer og endringsforslag. Dere
kan finne dem på konferansens hjemmesider.

Norge var godt representert på konferansen. I tillegg til For
velferdsstatens daglige leder, Asbjørn Wahl, var også
nestleder i Utdanningsforbundet, Halldis Holst (hun er også
nestleder i deres internasjonale organisasjon), og leder i
Fagforbundets omstillingsenhet, Anne-Grethe Krogh, blant innlederne
på konferansen. Rolv Rynning Hanssen, som arbeider i
Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA) for
Fagforbundet, har hatt hovedansvaret for hele arrangementet.

Les også:

Norge bør gå foran
(Aktuell.no 19.10.2010)
Nøkkelen til bærekraftig
økonomisk utvikling
(Fagforbundet, 12.10.2010)
Fra ord til handling (Fagforbundet,
12.10.2010)=

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.