Rapport om velferdsstatens økonomi under eldrebølgen

Manifest senter for samfunnsanalyse lanserte nylig rapporten «Fortsatt råd til felles velferd?». Den handler om de økonomiske utsiktene for fellesskapelig velferd i Norge under «eldrebølgen».

Last ned rapporten her.

Les sak i Aftenposten: «–
Får mer i lommeboken i 2060»

Her er noen av konklusjonenene i rapporten:

• HOVEDKONKLUSJON: Svekket fellesskap fram mot
2060 er en politisk mulighet, men ikke en økonomisk
nødvendighet. Den tyngste myten i norsk politikk er at
eldrebølgen må føre til innstramming av
våre felles velferdsrettigheter
.

• Påstander om at eldrebølgen tvinger Norge
til innstramming av offentlige velferdsrettigheter har ingen
støtte i Perspektivmeldingens framskrivinger.

• Dette betyr ikke at eldrebølgen ikke
innebærer reelle utfordringer (særlig
bemanningsmessig), men at samfunnsøkonomien vil være i
god stand til å løse disse utfordringene.

• Samfunnsøkonomien fram mot 2060 vil ha nok
ressurser til å videreføre dagens fellesskapelige
velferdsrettigheter, øke standarden innen helse og omsorg
med 1 prosent hvert eneste år og samtidig oppebære en
solid vekst i privat kjøpekraft. Dette scenariet forutsetter
at Norge velger en slik politikk. Det krever på ingen
måte noe «skattesjokk», men derimot en økt
skatteandel tilsvarende 0,23 prosentpoeng årlig økning
av totalt skatte- og avgiftsnivå over perioden (basert
på Perspektivmeldingens prognoser).

Presentasjonen av rapporten er hentet fra Manifest analyse sine
hjemmesider
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.