Verktøykasse for lokalaktivister


”Bli lokalaktivist på 1-2-3”.
Dette er en
oppskrift på hvordan man kan gjennomføre tiltak og
skape allianser for å ta tilbake demokratisk kontroll med
utvikling av velferdsordningene, og sikre at alle offentlige midler
kommer brukerne til gode og at driften fortsettes i offentlig egen
regi.


Ta tjenestene tilbake!
 Hvordan skjermer man offentlige
tjenester mot konkurranseutsetting og anbudshysteri? For
velferdsstaten har utarbeidet en veileder for lokalaktivister,
politikere, stat og kommuner som ønsker å bevare eller
gjenerobre demokratisk kontroll over offentlige tjenester og
eiendom. Veilederen en utgitt som et hefte i For velferdsstatens
skriftserie. På denne siden finner du også andre
ressurser som kan brukes i arbeidet for å ta tjenestene
tilbake.


Innbyggerinitiativ
 Innbyggerinitiativ er en måte for
innbyggere i en kommune eller et fylke å få satt saker
på den politiske dagsordenen. Gjennom å samle et visst
antall underskriver, kan man kreve at kommunestyret eller
fylkestinget behandler en sak. Les mer om hvordan og eksempelet om
innbyggerinitiativ mot sosial dumping.


Bli med på jakt i selskapsjungelen
. Kommersielle
selskaper erobrer den norske velferdsstaten, og de har plantet
sugerørene godt i fellesskapets kasser. For velferdsstaten
utfordrer alle til å bli med på leting etter dine
lokale selskaper og deres skatteparadis. På denne siden
får du tips og triks.


Avslør NHO Service sin
privatiseringspropaganda
. Har NHO Service vært i din
kommune med sine utregninger om hvor mye kommunen kan spare
på å konkurranseutsette kommunens tjenester? Her finner
du Fagforbundets grundige gjennomgang av disse NHO Service sitt
arbeid, med tilhørende argumentasjonsarg og presseklipp.


LO i Oslo setter agendaen i kommunevalgkampen 2011
.
Ønsker du eller din organisasjon å sette agenda i
kommunevalgkampen? Se hvordan LO i Oslo setter agendaen for
kommunevalgkampen 2011 med utfordringer til de politiske
partiene i Oslo.


Hvem eier de private barnehagene i din kommune?
 Dette er
en tretrinns veiledning til hvordan du kan finne ut hvem som
eier de private barnehagene i din kommune, og om eierstrukturen gir
grunn til å stille spørsmålstegn om hvor mye av
foreldrebetalingen og de offentlige tilskuddene som er kommet barna
til gode.


Slik sjekker vi omdømmet til private tilbydere:

Fagforeninger i privat sektor har lang erfaring med å
bakgrunnssjekke og omdømmesjekke private firmaer. Med
utviklingen mot flere private tilbydere innen offentlige tjenester,
kan disse verktøyene også være nyttige for
flere.

Ressurssider fra For velferdsstaten:

Ta tjenestene tilbake
,

Private sugerør i fellesskapets kasser
,

Profittuttak og kommersielle selskaper i
barnehagesektoren
,

Konkurranseutsetting og kommersielle selskaper i
barnevernet
,
Profittuttak og anbud i asylsektoren
Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Foredrag:
Kommunalpolitisk
foredrag – «Valgkamp 2011: Ta tjenestene
tilbake
 med utfordringer og konkrete
tiltak med tanke på den kommende kommunevalgkamp.


Utdanningspolitisk foredrag – «Private sugerør i
fellesskapets kasser – Ta tjenestene tilbake»

viser til mulige tiltak mot testhysteri og tidstyvene i skolen og
tiltak for å stoppe finanslekkasjene i barnehagesektoren.


Private sugerør i fellesskapets kasser
 et foredrag
om hvordan de kommersielle selskapene utarmer velferdsstaten,
hvordan de tar ut profitt og hvordan de organiserer seg for å
hindre innsyn og øke fortjenesten. 

Videoforedrag: 
Trykk på lenka
og se hele foredraget:
Private sugerør i fellesskapets kasser –
hvordan de kommersielle aktørene utarmer
velferdsstaten

Holdt av Linn Herning, rådgiver i For velferdsstaten, april
2011 Last ned powerpointpresentasjonen til foredraget
her
(PPT: 3,6 Mb).

Følg også med på våre temasider om
privatisering
, der finnes alle våre tidligere og nye
saker knyttet til dette privatisering, konkurranseutsetting og «ta
tjenestene tilbake!»

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.