LO i Oslo setter dagsorden før kommunevalget 2011

LO i Oslo startet tidlig med kommunevalgkampen. Allerede i
september 2010 vedtok styret i LO i Oslo 59 utfordringer til
de politiske partiene.  Under overskriften ”Oslo –
byen med det store hjertet eller den kalde skulder?” har
de gjennom et lengre arbeid laget og valgt ut 59
spørsmål som utfordrer Oslo-politikerne.

Ved å lansere sine viktigste politiske saker
allerede et år før valget, håper LO i Oslo
å kunne påvirke programprosessene som er i gang i de
politiske partiene. Spørsmålene skal deretter
diskuteres i medlemsorganisasjonene.

Neste steg i prosessen tas 28. mars 2011, da LO i Oslo har
årsmøte, og den endelige utformingen av
spørsmålene skal vedtas. Da vil utfordringen
igjen bli oversendt til partiene, som vil bli bedt om å
klargjøre sine standpunkter til de sakene LO i Oslo vil
prioritere. LO i Oslo planlegger å lage en velgerguide
på grunnlag av svarene de får fra de politiske
partiene.

Denne formen for politisk aktivisme fra fagbevegelsens side har
blitt omtalt som Trondheimsmodellen.
«Trondheimsmodellen» ble skapt før kommunevalget
i 2003, da LO i Trondheim stilte 19 krav til partiene. Kravene ble
det politiske grunnlaget for et nytt rødgrønt
flertallsstyre, etter 14 år med Høyre-styre.
Trondheimsmodellen er grundig beskrevet i den svenske
boka «Radikale framgångs historier» av Aron
Etzler.

LO i Oslos foreløpige spørsmål til partiene
finner du her.
Se også pressemeldingen
de sendte ut under lanseringen av spørsmålene.

LO i Oslo arrangerer også, i samarbeid med andre
organisasjoner, en
demonstrasjon den 23. november
mot
Høyre/Frp-byrådet Oslo-budsjett for 2011.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.