Mobilisering for lokalsykehusene og demokratisk styring av sykehussektoren

demonstrasjonens
arrangementside på nettsamfunnet Facebook
 og
Lokalbevegelsens for
lokalsykehusene sine hjemmesider
annonseres det
følgende:

– Vi kommer fra hele landet! Med busser, fly og tog! Fordi det
brenner i Sykehus-Norge! Mens Nasjonal Helseplan fortsatt er til
høring jobber helseforetakene med strukturelle endringer som
nedlegging av fødetilbud og akuttfunksjoner,
funksjonsfordeling m.m. Vi krever at dette arbeidet stoppes inntil
Nasjonal Helseplan er ferdig behandlet og vedtatt av Stortinget!
Politikerne må ta tilbake styringen over
sykehusstrukturen!

Det har siden etableringen av sykehusforetaksreformen i 2002
vært stor konflikt rundt sykehussektoren i Norge. NRK har
oppsummert deler av debatten i saken
Dette er sjukehusstriden i Norge
. Også VG har en stor
samleside om debattene rundt Sykehus-Norge.
Folkebevegelsen for lokalsykehusene får dessuten stor
oppmerksomhet i lokalpressa. Les for eksempel sakene
Kjemper for lokalsykehusene
(Laagendalsposten 29.11.2010) og
Buss
til sykehusdemonstrasjon
(Hardanger Folkeblad 29.10.2010).

Folkebevegelsens hjemmesider finner du her. For velferdsstaten
oppfordrer alle til å møte opp foran Stortinget 6.
desember for å støtte kravet om politisk styring av
sykehusene.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.