LO i Oslo setter agendaen i kommunevalgkampen 2011

av | nov 30, 2010 | Verktøykasse

Ønsker du eller din organisasjon å sette agenda i kommunevalgkampen? Se hvordan LO i Oslo har laget utfordringer til de politiske partiene i Oslo.

LO i Oslo startet tidlig med kommunevalgkampen. Allerede i september 2010 vedtok styret i LO i Oslo 59 utfordringer til de politiske partiene.  Under overskriften ”Oslo – byen med det store hjertet eller den kalde skulder?” har de gjennom et lengre arbeid laget og valgt ut 59 spørsmål som utfordrer Oslo-politikerne.

Ved å lansere sine viktigste politiske saker allerede et år før valget, håper LO i Oslo å kunne påvirke programprosessene som er i gang i de politiske partiene. Spørsmålene skal deretter diskuteres i medlemsorganisasjonene.

Neste steg i prosessen tas 28. mars 2011, da LO i Oslo har årsmøte, og den endelige utformingen av spørsmålene skal vedtas. Da vil utfordringen igjen bli oversendt til partiene, som vil bli bedt om å klargjøre sine standpunkter til de sakene LO i Oslo vil prioritere. LO i Oslo planlegger å lage en velgerguide på grunnlag av svarene de får fra de politiske partiene.

Denne formen for politisk aktivisme fra fagbevegelsens side har blitt omtalt som Trondheimsmodellen. «Trondheimsmodellen» ble skapt før kommunevalget i 2003, da LO i Trondheim stilte 19 krav til partiene. Kravene ble det politiske grunnlaget for et nytt rødgrønt flertallsstyre, etter 14 år med Høyre-styre. Trondheimsmodellen er grundig beskrevet i den svenske boka «Radikale framgångs historier» av Aron Etzler.

LO i Oslos foreløpige spørsmål til partiene finner du her.
Se også pressemeldingen de sendte ut under lanseringen av spørsmålene.

LO i Oslo arrangerer også, i samarbeid med andre organisasjoner, en demonstrasjon den 23. november mot Høyre/Frp-byrådet Oslo-budsjett for 2011.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.