Måned: november 2010

Velferdsmassakre i Europa

En rekke europeiske regjeringer pøste enorme summer inn i økonomien for å redde den fra finanskrisa i 2008 og 2009. Nå har de satt i gang massive nedskjæringer for å dekke inn den statsgjelden dette førte til. Det er imidlertid ikke finansinstitusjonene eller spekulantene som skal betale, men folk flest i form av økende arbeidsløshet, reduserte lønninger og pensjoner, dramatiske nedskjæringer i offentlige budsjetter og fortsatt privatiseringer.

les mer
  • Kategorier

  • Velg dato

Bla i arkiv