Avslør NHO Service sin privatiseringspropeganda

av | des 1, 2010 | Verktøykasse

Fagforbundet har nå avkledd NHO Service sin kampanje for konkurranseutsetting, i form av av notatet «Ressurs- og effektivitetsanalyse…» NHO Service har påstått at det er enorme summer å spare på konkurranseutsetting, men deres notat er gjennomhullet av feil og mangler.

Last ned Fagforbundets notat «Tenk på et tall».

I tillegg til notatet er det laget en kortversjon i form av et argumentasjonsark og en presseklippsamling som viser noen av de lokale eksemplene på hvordan NHO Service, som regel i allianse med Høyre eller Frp, påvirker den kommunale budsjettdebatten.

23.juni 2011 relanserte NHO Service disse tallene under vignetten «Mer velferd for pengene» finner du liknende notater for 200 norske kommuner. Samme dag gikk KS atter en gang ut for å advare kommunene mot å bruke disse tallene. – Dersom tallene fra NHO slukes rått av folkevalgte, er jeg rimelig sikker på at det er mer villedende enn veiledende, sier direktør for interessepolitikk, Helge Eide, til Kommunal rapport 23.juni.

Det finnes utallige versjoner av NHO Serivce sitt notat «Ressurs- og effektivitetsanalyse ved kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FVD (Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger). Fagforbundet har tatt utgangspunkt i en landsoversikt datert 22.01.2010. Andre versjoner, både for noen kommuner og senere versjoner av landsoversikten, finnes på NHO Service sine hjemmesider.

Les mer på Fagforbundets «Tenkt på et tall»-sider
Se KS sitt advarselsbrev til kommunene her.
Se også For velferdsstatens temasider om privatisering for mer informasjon og oppdaterte saker.

Diverse presse og debatt

Kommunal rapport juni 2011:
Kommunene kan kutte 25% (Kommunal rapport 23.06.2011)
KS advarer mot tallene (Kommunal rapport 23.06.2011)

Debatt i Sandefjord blad sommer 2011
Mye å hente på privatisering (artikkel 24.06.2011)
Det bare tenk på et tall (artikkel 24.06.2011)
Tenk på et tall (Innlegg Frp Sandefjord 28.06.2011)
Misvisende lek med tall (Innlegg fra Ap Vestfold 28.06.2011)
Ikke halvt rett, men helt feil (Innlegg fra Fagforbundet Sandefjord 30.06.2011)
Partistøtte og velferd (Innlegg fra NHO Service, 06.07.2011)
Våre ansatte er best (Innlegg fra Ap Sandefjord 14.07.2011)

Klassekampen desember 2010:
Til krig mot NHO Service (Klassekampen 01.12.2010)
Mer velferd for pengene (Innlegg administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund 03.12.2010)
«NHO rydder opp?» (Innlegg leder i Fagforbundet Jan Davidsen 04.12.2010)
Alle pengene til velferd«(Innlegg For velferdsstaten Linn Herning06.12.2010).

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.