Alle pengene til velferd

av | des 6, 2010 | Privatisering

Kronikk: Den kommersielle velferdsstaten

Innlegg i avisa Klassekampen 06.12.2010

Adm. dir. i NHO Service, Petter Furulund, ga 3.12 sin
respons på oppslaget Til krig mot NHO Service. Under tittelen
Mer penger til velferd” skriver Furulund
selvfølgeligheter som at ”NHO Service mener at privat
sektor er en forutseting for en bærekraftig velferd”.
Ingen overraskelse at NHO Service mener dette. Problemet er at de i
høst har prøvd å underbygge sin idéologi
med useriøse notater. Furulund innrømmer at tallene
de bruker har store mangler, men fortsetter å
påstå at ”analysene er like fult viktige innspill
til kommunepolitikere og rådmenn som er interessert i å
få en bedre oversikt over kommunens kostnadsbilde”.
Nei, Furulund, disse analysene er ikke viktige innspill. NHO
Service sine notater er desinformasjon basert på
tendensiøs bruk av mangelfullt tallmateriale for å
fremme NHO Service sine mål om mer
konkurranseutsetting. 

Dessuten svarer Furulund, som vanlig, ikke på de
kontroversielle temaene rundt privat fortjeneste, skatteparadis og
innsparinger på lønn, pensjon og arbeidsbetingelser.
Fagforbundets notat ”Tenk på et tall” og For
velferdsstatens ”Private sugerør i fellesskapets
kasser” dokumenterer hvordan de kommersielle selskapene
sparer penger på at de ansatte har gjennomgående
dårligere vilkår enn i offentlig sektor. Med
større innslag av kommersielle aktører i
velferdsstaten vil penger flyttes fra fellesskapets
velferdstjenester og lavtlønnede yrkesgrupper til
overbetalte finansmenn. 

I dag er de fleste kommersielle velferdsselskapene helt eller
delvis eid av investeringsselskaper i skatteparadis. Furulund har
tidligere uttalt at han ikke skjønner hvorfor man er opptatt
av skatteparadis (Dagbladet 10.sept.2010). For velferdsstaten er
opptatt av skatteparadis fordi de, som Kapitalfluktutvalget har
påpekt, fører til manglende innsyn, negativ
skattekonkurranse mellom land og en utvikling der skattebyrden
skyves over på lønnsmottakere fremfor kapitaleiere.
Men vi er ikke mindre kritisk til at nordmenn bygger opp private
millionformuer på offentlige midler. Vårt utgangspunkt
er at er at alle pengene skal gå til velferd, ikke til privat
fortjeneste.

Les også Jan Davidsens svar til Furulund «NHO
rydder opp?»
(Klassekampen 04.12.2010)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.