Slakter AS-ifiseringen av kollektivtransporten i Oslo

Økt privatisering fører til mer korrupsjon

Årsaken til at det blir mer byråkrati og dyrere
drift er et bestillersystemet der alle de små
selskapene må ha egne fagfolk, blant annet for å passe
på at de andre aksjeselskapene gjør jobben sin. I
rapporten kommer det frem en knusende kritikk av dette
dobbeltarbeidet. Det blir anslått at man har inntil 60 for
mange ansatte i KTP. I rapporten blir det også pekt på
at organiseringen gir uklare ansvarsforhold, og at dette kan
gå utover sikkerheten i kollektivtrafikken.

Les hele NRK-saken: Taper millioner på dobbeltarbeid (NRK
17.01.2010)

For velferdsstaten ser dette som et av mange eksempler
på problemene som oppstår når offentlige
etater omorganiseres etter prinsipper fra det private
næringslivet, gjerne omtalt som New Public Management. Les
mer om liknende problemstillinger på våre temasider om
offentlig styring
og New
Public Mangement

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.