Statlig, men uavhengig?

Saken er hentet fra For velferdsstatens

nyhetsbrev 1/11

En ny
rapport
”Statlig, men uavhengig?” fra Direktoratet
for forvaltning og IKT (Difi) viser at politikerne har
overført omfattende fullmakter til forvaltningsorganer. I
halvparten av de statlige organene (169 underorganer) har
statsrådene frasagt seg retten til å styre. Det gjelder
sentrale området som Helsedirektoratet, Statens veivesen og
38 andre statlige organer. Mye av ansvarsfraskrivingen skjer
muntlig. Ansvarsforholdene er dels uavklarte. Det betyr at
departementet ikke vet om de kan styre, eller om det er en statlig
direktør som sitter med ansvaret.

Seniorrådgiver i Difi, Svein Eriksen, sier til avisa
Klassekampen (15.1.2011) at vedtak om å innsnevre
statsrådenes makt som en hovedregel skal skje i lovs form.
Måten dette nå skjer på, ser derfor ikke ut til
å følge reglene fra Stortinget. Difi skriver at
”I Norge legges det stor vekt på at forvaltningsvedtak
skal være under statsrådens styring og kontroll, men
det viser seg at den faktiske utviklingen har gått i en annen
retning.”  Grunnloven krever at statsrådene har
ansvar overfor Stortinget. Rapporten har ført til at
Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité har bedt
statsråden om å redegjøre for saken (her).
Difi-rapporten dokumenterer en utvikling som også professor i
offentlig administrasjon ved Høgskolen i Lillehammer, Noralv
Veggeland, beskriver i sin nye bok ”Den
nye reguleringsstaten – Idébrytninger og
styringskonflikter
”.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.