Kommunal eierskapsmelding – ta styringa tilbake!

Saken er hentet fra For velferdsstatens
nyhetsbrev 1/11

Blir kommunepolitikerens rolle etter hvert redusert
til å sitte i styrer i interkommunale selskaper eller
kommunale aksjeselskaper? Hvilken rolle og hvilket mandat har en
politiker som har fått i oppgave å sitte i et slikt
styre? Kan formannskapet og kommunestyret styre sine selskap og
foretak? Hvorfor er virksomheten ikke organisert i den vanlige
kommunale forvaltningen? Gir organiseringen føringer for om
tjenestene må konkurranseutsettes?

Dette er spørsmål Steinkjer kommune har stilt seg.
Resultatet har blitt en mer aktiv og tydelig eierskapspolitikk.
Blant annet har flere virksomheter blitt tatt tilbake til
forvaltningen under full politisk styring. Prosessen og vedtakene i
Steinkjer kan være en mal for andre kommuner (her).
Kommunestyret stilte seg spørsmålene: Hvorfor er det
ønskelig eller eventuelt fordelaktig med en utskilling?
Hvilke eventuelle ulemper i forhold til samordningsbehov med den
rådmannsorganiserte virksomheten? Hvilke mulige
rollekonflikter kan det være om politikere sitter i et
selskapsstyre? Vil Forskrift om offentlige anskaffelser kunne legge
uheldige føringer/begrensninger på muligheten for den
kommunale styringa?

Kommunenes sentralforbund, KS, har gitt ut rapporten
”Eierskap. Behov og muligheter for politisk styring av
selskaper og samarbeid i kommunene” for å bistå
kommunenes eierskapspolitikk. Kommunal- og regionaldepartementet,
KRD, har finansiert rapporten ”Lokalt
folkestyre AS
”, som et ledd i forskningsprosjektet:
”Kommunale selskapsformer – styring, kontroll og
demokrati”.

I For velferdsstatens serie,
Ta tjenestene tilbake
, har vi tidligere vist hvilke betingelser
som må være til stede for å utføre
offentlige tjenester med egne ansatte – såkalt
egenregi, og dermed unngå EUs konkurranseregler om offentlige
anskaffelser. Kontrollkravet, at politikerne har like god kontroll
med virksomheten som med egne etater, er avgjørende for
å kunne droppe anbudskonkurranser. Leder av Fagforbundets
samfunnsøkonomiske enhet, Fanny Voldnes, har utarbeidet en
oversikt over
ulike organisasjonsformer i kommunal virksomhet
, og i hvilken
grad de kan tilfredsstille kravet til politisk styring og
kontroll. 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.