«Ta tjenestene tilbake!»- januarkonferansen

Ressursside om profittuttak og kommersielle selskaper i barnehagesektoren

Konferansen satte søkelys på hvilket handlingsrom
det offentlige har til å yte tjenester med egne ansatte.
Hvordan kan kommuner, fylker og stat drive kvalitetsutvikling uten
å la anbudshysteriet styre? Hvordan går vi rundt og
unngår EUs press for markedsløsninger? Det sentrale
temaet var å påvise hvilke konkrete verktøy vi
har for å drive tjenestene i egenregi. Ikke minst er dette
viktig nå, for å imøtegå NHOs usaklige
budsjettkampanje mot kommunene (se
her
). 

Hans Petter Graver, professor i juss ved Universitetet i Oslo,
kunne fortelle at det offentlige har stort handlingsrom når
det gjelder å slippe unna anbudshysteriet og heller yte
tjenester i egenregi. Jurist Kerstin Ahlberg fra Universitetet i
Stockholm, Eirik Næss fra Arbeidsmannsforbundet og Dag
Seierstad orienterte om strategier og tiltak mot sosial dumping og
hvordan en kan hindre at det er ansattes arbeidsbetingelser som
blir ofret på konkurransens alter – slik Adecco-saken
har blitt et kjerneeksempel på (se ovenfor). Konferansen la
vekt på konkrete tiltak for å vinne politisk styring og
kontroll over velferdstjenestene, samt kvalitetsutvikling med egne
ansatte. – En lærerik og inspirerende konferanse. Ga
meg som tillitsvalgt konkrete hjelpemidler som jeg kan bruke i
kampen mot sosial dumping. Vi fikk også innspill på
hvordan jeg kan bruke eksempler fra egen kommune, i valgkampen, for
å vise fram hvordan kommersielle aktører tjener seg
rike på mine skattepenger,
sier
Ingvild Bø Moberg fra Fagforbundet Akershus.

Fra For velferdsstatens side var konferansen en del av satsingen
fram mot kommunevalgkampen, der vår nettbaserte
Verktøykasse
for lokalaktivister, vår neste
publikasjon ”Ta tjenestene tilbake” og Velferdskonferansen
2011
er sentrale bidrag.

Program:

9.50 Oppstart og informasjon om seminaret og logistikk

10.00 Offentlige anbudsregler – hva er myter og hva er
handlingsrommet
EØS
og det politiske handlingsrom til å drive tjenesteyting med
egne offentlige ansatte
Prof. Hans Petter Graver,
Universitetet i Oslo


Den nye kampen om arbeidslivet
Dag Seierstad, Utreder og
EU/EØS-ekspert


Ivareta politisk og økonomisk styring: Organisering av
offentlige tjenester, regnskaper, åpenhet og
kontroll
Fanny Voldnes, Leder for Fagforbundets
samfunnsøkonomiske avdeling

12.00 Lunsj

12.45 Gruppearbeid
Erfaringer med
offentlige anbud, utskillelser og konkurranseutsetting.
Hvor kommer kravene fra?
Oppsummering

13.30 Forebygging av konkurranseutsetting – aldri
gi opp kampen
Ansatt eller satt ut – Erfaringer i
utsatte sektorer
Eirik Næss. Arbeidsmannsforbundet


Sosiale krav ved anbud og konkurranseutsetting
Kerstin
Ahlberg, Stockholms Universitet, Juridikum


Drivkreftene bak anbudshysteriet
Helene Bank, For
velferdsstaten

15.00 Kaffepause

15.30 Gruppearbeid
Kjenn igjen retorikken.
Hvordan formulere krav? Hva er fallgruvene?

16.15 Oppsummere dagen og gruppearbeid

18.00 Middag 


09.00 Ta tjenestene tilbake –
Motmakt og handlingsrom
Avsløre
profittinstitusjonene og allianser for alternativer
Linn
Herning, For velferdsstaten


Fra Modellkommune til Kvalitetskommune – og ny kamp
Dag
Christiansen, Omstillingsenheten i Fagforbundet


Re-kommunalisering og re-nasjonalisering Eksempler fra inn og
utland
Helene Bank For velferdsstaten

10.45 Kaffe og Gruppearbeid
Velg et
eksempel og planlegg en kampanje med allianser og
medievinklinger.

11.30 Oppsummering og avslutning

12.15 Lunsj, og vel hjem

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.