Stavanger kommune kaster ut vikarbyrået Konstali Helsenor

av | mar 8, 2011 | Privatisering

Stavanger kommune kaster ut vikarbyrået Konstali Helsenor

I oppsigelsesbrevet fra Stavanger kommune (se lenke under)
står det blant annet følgende:  

Etter gjennomgang av dokumentasjonen og opplysningene
fremskaffet i to kontroller og gjennom dialog med Konstali Helsenor
er det kommunens vurdering at det foreligger alvorlige, gjentatte
og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens
bestemmelser om arbeidstid og reglene om overtidsbetaling.

På spørsmål fra Stavanger Aftenblad om
hvorvidt kommunen har et juridisk sterkt nok grunnlag til å
si opp en avtale om vikartjenester, svarer Kjartan Møller,
fagsjef for anskaffelser følgende:

–Sist høst gjennomførte vi en kontroll med
de tre vikarbyråene vi brukte når det gjaldt
helsetjenester, nemlig Konstali Helsenor, Adecco Helse og Manpower.
Vi avdekket avvik bare hos Konstali Helsenor, og derfor har vi
også fulgt opp dette seinere. Etter gjennomgang av
dokumentasjon og opplysninger framskaffet i to kontroller, samt
gjennom dialog med Konstali Helsenor, er det Stavanger kommunes
vurdering at det foreligger vesentlig mislighold av kontrakten.
Stavanger kommune hever derfor kontrakten.

Til NRK kommenterer administrerende direktør i
Konstali Helsenor, Svein Konstali, saken slik:

– Det er hevet over tvil at vi har brutt
arbeidstidsbestemmelsene. vi er enige om det. Vi har ingen
problemer med å forholde oss til den konklusjonen som
Stavanger kommune trekker, selv om vi synes det er veldig synd
etter tre og et halvt års samarbeid.

Om Konstali Helsenor AS:
Konstali Helsenor AS leverer vikartjenester til en rekke norske
kommuner, omfanget er usikkert.  Selskapet hadde en
omsetning på 183 millioner i 2009, og årsresultatet for
samme år var 9,7 millioner kroner. (kilde) Konstali Helsenor AS drives av tidligere
Krf politiker Svein Konstali, som også har den største
eierposten i selskapet. Konstali Helenor AS eies 100% av
morselskapet Sbk AS, der Svein Konstali eier 60%. De andre
eierpostene i Sbk AS er fordelt på andre medlemmer i
Konstalifamilien. (kilde)

Stavanger kommune:
«Heving av kontrakt mellom Stavanger kommune og
Kostali Helsenor AS»
 (04.03.2011)

Media:
Angklager vikarbyrå for løgn og
lovbrudd
(Stavanger Aftenblad 04.03.2011)
– Vi har brutt arbeidstidsbestemmelsene (NRK
04.03.2011)

Helsebyråvinner vrakes
(Aftenposten 14.02.2011)

Se også saken:

Bergen vurderer avtalen med Konstali Helsenor AS
(For
velferdsstaten 29.03.2011)
 Trondheim
kommune anmelder Konstali Helsenor AS
(For velferdsstaten
15.03.2011)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.