Svar til Attendo Care AS

Kronikk: Den kommersielle velferdsstaten

Innlegg av Linn Herning
På trykk i Fagbladet 3/2011


Kari Tøsse i Attendo Care AS gikk i Fagbladet 1/2011

høyt på banen med angrep på min kronikk
”Er fremtida privat?”. Hun skriver: ”Når
Fagforbundet melder seg på i debatten om de privates rolle i
tjenesteproduksjonen, er omgang med fakta det første som
får lide.” Jeg får starte med å oppklare en
faktafeil. Jeg representerer ikke Fagforbundet, men alliansen For
velferdsstaten der Fagforbundet er en av flere medlemmer.
Eventuelle feil og mangler står for For velferdsstatens og
min regning. 

Så til saken om Midtåsenhjemmet, der Tøsse
både anklager meg for manglende faktagrunnlag. Alle
påstander som jeg kommer med er godt dokumentert i For
velferdsstatens hefte ”Private sugerør i fellesskapets
kasser”, som ligger tilgjengelig på www.velferdsstaten.no for alle
som selv vil se. At det har vært et etterspill der
fylkeslegen konkluderte med at Attendo Care AS ikke hadde handlet
lovstridig på Midtåsenhjemmet, undergraver
ikke bekymringene fra ansatte, brukere og pårørende i
2007. Det er langt mellom lovstridig kvalitet og dårlig
kvalitet. Jeg har aldri påstått at Attendo Care AS er
dømt for å handle lovstridig. Jeg gjenga derimot
bekymringene som kom frem i Aftenposten, og fra
Arbeiderpartiveteran Håkon Lie, som selv bodde på
Midtåsenhjemmet vinteren før han døde. Dessuten
det faktum at fylkeslegen ble koblet inn i saken. 

Tøsse avviser også at Attendo Care AS tapte anbudet
på Madserud sykehjem på grunn av kvalitet. Dette
gjør hun ved å vise til at Attendo vant to andre
anbudsrunder: ”Attendo Care hadde ikke fått begge disse
kontraktene dersom vi ikke hold god kvalitet på våre
sykehjem.” Dette er et merkelig argument. Det er stor
forskjell mellom å beskrive god kvalitet i et
anbudsdokument, og det å levere god kvalitet over
tid. I tillegg er det her snakk om ulike sykehjem. Det at Attendo
Care AS kan levere anbudsdokumenter som forespeiler god kvalitet
på fremtidig drift av to sykehjem, kan vel ikke føres
som bevis for at de faktisk gjennomførte god kvalitet
på et helt annet sykehjem?     

Ettersom Tøsse anklager meg for unnlatelsesskyld, vil jeg
gjerne påpeke noen av de temaene hun selv unngår.
Først angående forhold for de ansatte. Det er bra
dersom Attendo har lavt sykefravær og lønner sine
ansatte ”langt over minimum” i tariffavtalen med
Fagforbundet. Det er mulig at de ansatte da kommer opp på et
nivå som gjennomsnittlig likner det offentlige.
Dette er dessverre vanskelig å etterprøve, og kan som
Tøsse selv nevner avsløre store forskjeller mellom de
ansatte. Men hvorfor skriver Tøsse kun om lønn, og
ikke om pensjon? For det er i pensjonsavtalene de største
forskjellene mellom offentlige og kommersielle aktører
finnes. Og hvordan kan Tøsse påstå at Attendo
Care AS ikke tjener penger på bekostning av fellesskapet,
når selskapet i løpet av tre år (2007-2009)
hadde et samlet årsresultat på 40 millioner kroner?

Kanskje er det ikke så rart at Tøsse ikke nevner
hvem som eier Attendo Care AS, men dette er en relevant opplysning
i debatten. Attendo Care AS sitt svenske morselskap, Attendo Care
AB, har flere ganger blitt solgt og videresolgt mellom ulike
investeringsselskaper. I dag eies det av IK Investment partners,
som ved flere anledninger i svensk presse har blitt avslørt
som ivrig bruker av skatteparadis. Det er gledelig dersom ledelsen
i Attendo Care AS har tro på velferdsstaten, slik
Tøsse beskriver. Men at internasjonale investeringsselskaper
brenner for fellesskapsløsninger, og ikke er ute etter
å tjene penger, tror jeg nok det blir vanskeligere å
overbevise folk om. 

Til sist vil jeg ta Tøsse på ordet. Hun skriver:
”I tråd med våre kontrakter skal vi være
åpne for tilsyn, revisjon og andre som vil kikke oss i
kortene.” Da vil jeg gjerne få innsyn i Attendo Care AS
sine regnskap, lønns- og pensjonsvilkår og
bemanningsplaner for hvert enkelt sykehjem de driver. Dette har
andre kommersielle aktører nektet oss innsyn i, så her
har Attendo Care mulighet til å gå foran med et godt
eksempel.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.