For velferdsstaten i debatt med Attendo Care AS

Attendo Care AS: Private sugerør i fellesskapets kasse?

I sitt svarinnlegg hevder Tøsse at vi i For
velferdsstaten ikke forholder oss til fakta i debatten om
kommersielle velferdsaktører. Det er
selvfølgelig ikke tilfellet. Det er avgjørende for
oss at debatten om kommersielle aktører holdes på et
seriøst nivå. Derfor er alle påstander vi kommer
med godt dokumentert. I dette tilfellet i heftet ”Private
sugerør i fellesskapets kasser
”, der vi også
har gjort alle kildene til dette heftet tilgjengelig (direkte lenke

her
). Tøsse reagerer på vår omtale av
situasjonen på Midtåsenhjemmet sommeren 2007. Aftenposten
(7.9.2007)
meldte at fylkeslegen måtte gripe inn på
Midtåsenhjemmet på grunn av lav bemanning, få
faglærte og stor grad av språkproblemer. Vi refererte
til dette presseoppslaget. At det har vært et etterspill der
fylkeslegen konkluderte med at Attendo Care AS ikke hadde handlet
lovstridig
Midtåsenhjemmet, undergraver ikke bekymringene fra ansatte,
brukere og pårørende i 2007. Det er også viktig
å påpeke at dårlig
kvalitet ikke trenger å være lovstridig kvalitet. Vi har ikke påstått at
Attendo Care AS er dømt for å handle lovstridig, slik
Tøsse påstår. Derimot har vi gjengitt
bekymringene som kom frem i Aftenposten, og fra
Arbeiderpartiveteran Håkon Lie, som selv bodde på
Midtåsenhjemmet vinteren før han døde. Dessuten
det faktum at fylkeslegen ble koblet inn i saken.  

Videre avviser Tøsse at Attendo Care AS tapte anbudet
på Madserud sykehjem på grunn av kvalitet. Dette
gjør hun ved å vise til at Attendo vant to andre
anbudsrunder: ”Attendo Care hadde ikke fått begge disse
kontraktene dersom vi ikke holdt god kvalitet på våre
sykehjem.” Dette er et merkelig argument. Det er stor
forskjell mellom å beskrive
god kvalitet i et anbudsdokument, og det å levere god kvalitet over tid. Det er også en
av lærdommene som burde komme ut av Adecco-skandalene,
ettersom jo også Adecco har vunnet flere anbudsrunder
på sine beskrivelser av kvalitet. Her kan du lese kronikken

Er fremtida privat?
som fikk Attendo Care AS til å tenne
på alle pluggene, Attendo
Care AS sitt forsvar
og Linn Hernings Svar
til Attendo Care AS
på våre nettsider.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.