Det offentlige best på nyskaping

En undersøkelse som Statistisk Sentralbyrå har
gjennomført, viser at 82 prosent av de offentlige etatene og
kontorene har gjennomført en eller annen form for innovasjon
de siste årene. Det er bare 45 prosent av bedriftene som kan
vise til den samme nyskaping, skriver Mandag Morgen i artikkelen
Byråkrater tar innovasjonsbølgen
(08.05.2011.)

Les også saken i ukesavisa Ledelse: Det
offentlige best på nyskaping
 (12.05.2011)

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.