Ressursside – Ta tjenestene tilbake!

Ressursside - Ta tjenestene tilbake!

Dette er ressurssiden knyttet til For velferdsstatens skriftserie nr.10 Ta tjenestene tilbake! Her finner du alle kildene som er brukt i heftet, oppdateringer på rettsutviklingen, kronikker, relevante dokumenter med mer.

Hovedbudskapet i For velferdsstatens arbeid med å ta tjenestene tilbake er at det finnes handlingsrom til å gjøre nettopp dette, også med tanke på lovverk i Norge, EØS og Verdens handelsorganisasjon. Vi kan ta tjenester tilbake til kommunal regi eller velge å prioritere ideelle aktører. Men det må gjøres på måter som er i tråd med lovverket. For velferdsstaten prøver derfor å bistå med eksempler og referanser som kan brukes av fagforeninger og andre folkelige organisasjoner, av politikere og av de som skal gjennomføre politiske vedtak om å ta tjenestene tilbake fra markedet.

Ta tjenestene tilbake (2011) nr. 10 i For velferdsstatens skriftserie:
* lesevennlig versjon med en og en side (PDF: 1309 k)
* trykkversjon (PDF: 1288 k)

Oppdatert referanseliste (August 2015)

Bestill heftet i trykket utgave via epost her (gratis)
Vennligst oppgi ønsket antall, leveringsadresse og telefonnummer.

Første skritt på 1-2-3 Hva sier lovene om å drive i offentlig egenregi
Det er ingen lover som i dag sier at man ikke kan levere tjenester i offentlig egenregi. Ideelle institusjoner er det også plass til om man ønsker det. Men lovverket setter en del rammer for både offentlig egenregi og såkalt «utvidet egenregi» for ideelle aktører. Her er det en kort oppsummering av lovverk gjeldende fra 2016.

Plan og eksempler for å ta tjenestene tilbake
Her er forslag til hvordan lage plan for å ta tjenestene tilbake i din kommune. Videre er det konkrete eksempler på hva kommuner og stater har gjort på ulike områder. Videre hvordan en kan unngå klager og rettssaker, og hva som var avgjørende for at kommuner kunne vinne fram mot kommersielle aktører som klaget.

Stopp profitt i velferden
Å iverksette politikk som tetter hullene der kommersielle eiere i dag tar ut verdier fra skattefinansiert velferd, er en jobb som krever politisk vilje og mot. Det kan bli mye bråk fra de kommersielle, men det er mulig å gjennomføre. Her er noen forslag, både allment, og på noen sektorer, som skole, barnehage, barnevern, med mer.

Arbeidsmiljølov og tariffavtaler mot profitt på ansattes bekostning
I mange offentlige tjenester utgjør personalkostnader om lag 80 % av totalkostnadene. Når kommersielle eiere skal hente ut profitt fra disse tjenestene, er det gjerne personalkostnadene som kuttes: Dårligere pensjon, midlertidige stillinger, deltid, sosial dumping og arbeidskriminalitet. Dette vil være en vedvarende kamp – her er noen eksempler på hva en kan gjøre.

Kampen mot skatteflukt og skatteparadis trenger nye metoder
Det har vært en internasjonal kampanje for at kommuner skal utelukke selskap med base i skatteparadis i sine innkjøp. Dette er en vanskelig sak innafor rammene av lov om offentlige anskaffelser, men det jobbes med nye metoder. Les mer her.

Nye internasjonale handelsavtaler kan komme til å hindre oss
Handelspolitikk er ikke lenger for spesielt interesserte. Internasjonale avtaler om handel og investeringer (slik som TISA, TTIP, TPP, BITs m. fl.) kan svekke både demokratiet og de nasjonale rettssystemene. Avtalene kan låse oss fast til eksisterende og ny markedsretting, og garantere internasjonale kommersielle selskap mot politiske endringer som kan redusere deres framtidige inntjening. Oppskriften her er å engasjere seg for demokratiet – her ser du hvorfor.

Kronikker  og mediaoppslag om å Ta tjenestene tilbake:
Ta tjenestene tilbake kronikken sto på trykk i Dagsavisen 23.05.2011
Innlegget er underskrevet av Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Rigmor Hogstad, leder i Fellesorganisasjonen, John Leirvaag, leder i Norsk Tjenestemannslag og Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten.

Presseoppslag:
EU fører til anbudshysteri (Dagsavisen 23.05.2011)
– For mange anbud (Kommunal Rapport 23.05.2011)
Artikkelserien «Ta tjenestene tilbake! (Helene Bank, høsten 2010)

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.