For velferdsstaten utlyser et årsvikariat

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

For velferdsstaten utlyser et årsvikariat (100%
stilling)
, i forbindelse med fødselspermisjon.
Tiltredelse snarest.

Vi søker en person med erfaring fra politisk arbeid, som
støtter For velferdsstatens engasjement for å utjevne
økonomiske forskjeller i samfunnet og mot
markedsretting.

Arbeidsoppgaver:
– Forberedelse og
etterarbeid med Velferdskonferansen 2012
– Oppdatering av nettsider
– Koordinering av månedlig nyhetsbrev
– Forefallende kontorarbeid

Kvalifikasjoner:
– God skriftlig
fremstillingsevne
– Kjennskap til bruk av publiseringssystem for web
– Erfaring fra utredningsarbeid

Faglig bakgrunn eller tidligere arbeid med økonomisk
ulikhet eller fattigdomsproblematikk er en fordel, da dette er
hovedtema for Velferdskonferansen 2012.

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale, gode
kontorfasiliteter og et spennende arbeidsmiljø.

For flere opplysninger, kontakt:
Asbjørn Wahl: asbjorn.wahl@velferdsstaten.no
eller 91611312
Linn Herning: linn.herning@velferdsstaten.no
eller 93082714

Søknad sendes til asbjorn.wahl@velferdsstaten.no

Søknadsfrist: 10. oktober

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.