Frykter ny privatisering av Adecco-sykehjemmene i Oslo

av | okt 13, 2011 | Privatisering

Bak fASsaden

Frykter
ny privatisering
(NRK østlandssendingen, 13.10.2011)


Adecco-pleierne får betalt for overtidsrovdriften

(Dagbladet 12.10.2011)
Adecco-sykepleiere
får etterbetalt over 300.000
(NRK 12.10.2011)

For velferdsstaten anbefaler også kronikken
Utsatt for konkurranse
 (Dagbladet 15.03.2011) skrevet av
Marit Müller-Nilsen, sykepleier med master i profesjonsetikk
og daglig leder ved Skovheim Allsenter i Kirkens bymisjon. Hun har
studert og skrevet om omsorgsarbeidernes egne erfaringer med
å bli konkurranseutsatt, og skriver at dersom «deres
erfaringer skulle oppsummeres med ett ord, måtte det
være frykt.»

Les mer om Adecco-skandalen og andre saker om
konkurranseutsetting og privatisering på For velferdsstatens
temasider om
privatisering
.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.