OECD advarer mot økende ulikhet

av | des 6, 2011 | Fordeling

OECDs generalsekretær Angel Gurría sa ved
lanseringen av rapporten at ”den sosiale kontrakten har
begynt å rakne i mange land. Denne studien avviser både
antakelsen om at økonomisk vekst automatisk vil dryppe ned
til de fattigste, og ideen om at større ulikhet fører
til større sosial mobilitet
.”

Noen stikkord fra OECD-rapporten:

– En av drivkreftene bak de økte forskjellene er at
høyt utdannet arbeidskraft har hatt større
lønnsvekst enn ufaglært arbeidskraft.

– Reformer for å fremme konkurranse i
arbeidsmarkedet, for eksempel med å fremme deltidsjobber og
økt fleksibilitet, har fått flere ut i jobb, men
økningen i deltidsjobber og lavt betalte jobber har
også ført til økte forskjeller

– Skattesystemene har blitt mindre effektive i
omfordelingen av inntekt siden midten av 1990-tallet.
Hovedårsaken er at overføringene til de med minst
inntekt har gått ned i nesten alle OECD-landene. Ulike
økonomiske støtteordninger har ikke holdt
følge med inntektsøkningen i samfunnet ellers.

– Skattene har jevnt over blitt senket for de rikeste.

Du kan lese mer om saken og rapporten på
OECDs egne nettsider
(på engelsk). 

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.