Markedsrot førte til millionbot for Bergensavfall

av | mai 31, 2012 | Privatisering

Markedsrot førte til millionbot for Bergensavfall

Dette kunne vært unngått om de hadde hatt mindre
trang til å lage kommunale aksjeselskaper og heller
fulgt oppskriften til Stadtreinigung Hamburg (Hamburgs
renovasjonsselskap), som vant
tilsvarende sak
mot EU-kommisjonen. Dersom BIR-kommunene velger
å levere eget avfall i egenregi, for å gi nok volum til
et miljømessig forsvarlig avfallsanlegg, har
EF-domstolen fastslått at det er lov. Dette har imidlertid
ikke BIR-kommunene gjort. Det kan det nå ryddes opp i
på to måter – enten ved å sette i gang et
omfattende anbudsregime, eller ved å definere og organisere
behandlingen av eget avfall i egenregi.

Bergensområdets Interkommunal Renovasjonsselskap (BIR) ble
opprettet i 1996 som et såkalt interkommunalt ansvarlig
selskap med delt ansvar (DA). Allerede i 2002 ble imidlertid
selskapet gjort om til et komplisert konsern med flere
aksjeselskaper. Bergen kommune eier 80 prosent av selskapet, mens
resten av eierskapet er fordelt på de andre sju
kommunene.

BIR har investert over en milliard kroner i et forbrennings- og
fjernvarmeanlegg, og har dermed behov for tilstrekkelig mengder
avfall. Eierkommunene har hittil hatt avtaler om
direkteinnkjøp med det interkommunale aksjeselskapet. Etter
en
dom i KOFA
(Klagenemnda for offentlige anskaffelser) er det
nå slutt på dette. Til sammen ble kommunene
bøtelagt med 4 millioner kroner for ulovlige direkte
anskaffelser. Bergenserne må betale 3,5 millioner.

Det er kommunenes ideologiske entusiasme for å lage
selskaper og blande marked og forvaltning som har ført til
ekstrautgiften og lovbruddet. Om Bergen og de andre kommunene ikke
hadde opprettet et eget selskap for næringsavfall som
opererte i markedet og foretatt direkte innkjøp fra dett ,
men beholdt avfallshåndteringa i selskapet som
håndterte husholdningsavfall i egenregi, er det all grunn til
å tro at de kunne fortsatt med det.  Hamburg-dommen
viser at behov for å utnytte kapasiteten i
forbrenningsanlegget er tilstrekkelig, når en bare
sørger for ryddighet. Samarbeid mellom kommuner, medeiere og
andre, er også lovlig. Problemet oppstår i det
øyeblikket at renovasjonsselskapet for næringsavfall
opptrer som en næringsaktør i andre markeder.
Prinsippene for å drive egenregi er beskrevet
her
, med referanse til flere dommer og KOFA-vedtak, som viser
hvordan en skal unngå rotet som Bergen og vestlandskommunene
har kommet opp i.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.