Høgskole får stryk – Eieren tar ut millionprofitt

1000 studenter risikerer å stå uten studieplass til
høsten etter at Atlantis medisinske høgskole har
fått stryk i en rapport fra Nasjonal organ for kvalitet i
utdanningen (NOKUT). Høgskolen stryker på 15 av 18
krav som NOKUT må godkjenne for at skolen skal kunne kalle
seg høgskole og studentene skal få støtte fra
Lånekassen.

I følge NOKUT kvalifiserer utdanningen i liten grad til
yrkeslivet, noe studentene får dårlig informasjon om.
Skolen kritiseres også for manglende
studentoppfølging, mangelfulle lokaler og lav kvalitet
på nettstudiene. En bachelor i ernæring blir av skolen
kalt bachelor i medisin. Atlantis har fått mulighet til
å rette opp feilene og skolens framtid avgjøres av
NOKUT først i september. Atlantis uttaler selv at de mener
de vil greie å oppfylle kravene fra NOKUT innen fristen.

Samtidig som den private høgskolen ikke leverer det de
lover har eieren tatt ut 12 millioner i utbytte i løpet av
de siste fem årene. Samtidig betaler studentene 56.000
kroner per år i skolepenger. Flere studenter uttaler seg
anonymt til Universitas og Aftenposten og uttrykker stor
frustrasjon over hvordan skolen drives. Skolen blir eid
av én person gjennom Atlantis Holding AS.

Saken i
Univeritas

Nettsidene til Atlantis medisinske
høgskole

Lignende sak: Profittbaserte høyskoler bruker mer
på reklame enn undervisning

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.