Bli med og organiser regionale velferdskonferanser

Nytt notat: Konkurranseutsatte sykehjem i Norge

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen utløste en omfattende debatt om New Public Management-prinsippene i styringen av det offentlige. Dette har skapt en ny situasjon, der kritikken av de samme prinsippene har fått en helt annen tyngde enn før. Dermed blir kritikken også vanskeligere å avfeie, slik vi tidligere i stor grad har opplevd. Med dette åpnes det i større grad for å fremme alternative modeller for organisering og styring av det offentlige – basert på demokratisering, de ansattes erfaringer og kompetanse, samt brukernes og befolkningens behov.

2013 er valgår. Dermed har vi i tillegg en gyllen anledning til å spille disse sakene sterkere inn i valgkampen og avkreve partiene svar på hvor de står. Helst ønsker vi at flere av våre medlemsorganisasjoner samarbeider om å gjennomføre regionale velferdskonferanser. For velferdsstaten kan være behjelpelige med program og innledere, men det rent organisatoriske må tas lokalt. Fra Bergen og Stavanger har vi allerede fått positive tilbakemeldinger. Hvem flere vil organisere regionale velferdskonferanser en gang i perioden 15. januar – 15. mars neste år? På grunn av den korte tiden vi har til rådighet, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger så raskt som mulig.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.