Dagskonferanse: Kritisk blikk på TISA

Dagskonferanse: Kritisk blikk på TISA

(Invitasjonen til denne konferansen går først og fremst til organisasjoner, men er åpen for flere dersom det er plass. Vi har maksimalt 100 plasser på konferansen. Påmeldte vil få tilbakemelding om det plass/ikke plass.)

 

Fagforbundet inviterer til dagskonferanse:
Kritisk blikk på TISA

Vi vil med dette invitere deg/dere til en dagskonferanse om TISA, Trade in Services Agreement, som nå blir forhandlet fram med Norge som en av de 23 partene.

Tid for konferansen: Torsdag 18. desember 2014 kl 0900-1600
Sted: Fagforbundet, Keysersgate 15, Oslo

Fagforbundet er sammen med internasjonal fagbevegelse kritisk til at handel med tjenester, herunder offentlige tjenester, skal liberaliseres ytterligere, og ønsker å rette et kritisk blikk på avtalen og å diskutere hva fagbevegelse og frivillig organisasjoner kan gjøre for å møte utfordringene TISA vil innebære.

Til dette har vi fått innledere som både kan forklare hvorfor Norge besluttet å delta i disse forhandlingene, samt internasjonale deltakere fra fagbevegelse og frivillige organisasjoner som kjemper mot avtalen.

Vi håper at du/dere vil delta på dagkonferansen og gi uttrykk for hva din organisasjon tenker om avtalen, og hvordan vi skal arbeide videre med dette.

Inviterte er fagforbund, politiske partier, frivillige organisasjoner med flere. Vi har en maksimumsgrense på 100 personer, så meld deg på så snart som mulig. På grunn av lunsjservering og plass ønsker vi at dere melder dere på.

Påmelding til lillian.larsen@fagforbundet.no

På konferansen vil vi presentere en norsk utgave av det TISA-kritiske heftet ” The Trade in Services Agreement and the corporate agenda”.

Program er vedlagt under.

 

Mette Nord
Leder Fagforbundet

 

PROGRAM DAGSKONFERANSEN KRITISK BLIKK PÅ TISA

 

0830    Registrering og kaffe

0900    Åpning ved Mette Nord, leder Fagforbundet

0920    Torgeir Larsen, tidligere statssekretær UD: Regjeringens mandat til forhandlingen om TISA og premissene den rød-grønne regjeringen baserte mandatet på.

0940    Daniel Bertossa, ansvarlig for arbeidet med handelsavtaler i Public Services International, hvorfor internasjonal fagbevegelse frykter TISA, og konsekvensene av avtalen.

1015    Sanya Reid Smith, er juridisk rådgiver og seniorforsker i Third World Network (video), hva er TISA

1100    Kaffepause

1120    Deborah James, Our World Is Not For Sale (OWINFS), Director of International Programs: Hvorfor mobiliserer frivillige organisasjoner i så stor grad mot TISA.

1200    Spørsmål – innspill

1230    Lunsj

1315    Roger Haga Heimli, AU Fagforbundet: hvorfor er det nødvendig for fagbevegelsen å opponere mot TISA. Erfaringer fra EU-kampen om mobilisering

1330    Diskusjon 
           De inviterte organisasjonene oppfordres til å fortelle om sin posisjon til TISA.

1500    Organisering av en arbeidsgruppe for videre oppfølging av arbeidet med TISA.

1530    Avslutning, Mette Nord, leder Fagforbundet

 

Uttalelser om TISA Fagforbundet og fra internasjonal fagbevegelse:

Fagforbundet: http://www.fagforbundet.no/tema/Privatisering/TISA/?article_id=118804

PSI – Public Services International: http://www.world-psi.org/en/psi-statement-9th-wto-ministerial-conference

UNI – Global Union:http://www.uniglobalunion.org/news/tisa-backdoor-services-liberalisation-a-global-level

EI – Education International: http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2659

Finnes også på Fagforbundets sider om TISA.

 

Les også For velferdsstatens analyser av TISA: 
Høyrepolitikk for all fremtid?
Voksende mobilisering mot antidemokratiske handelsavtaler.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.