FO: Motmakt mot kommersiell velferd

FO: Motmakt mot kommersiell velferd

Syv kommersielle velferdskonsern har tjent flere hundre millioner på barnevern, kunne Aftenposten melde (3.11.2014). En måned tidligere ble en sosionom drept på en barnevernsinstitusjon eid av en av disse konsernene, «Små enheter». I etterkant har Arbeidstilsynet kommet til at verken arbeidsplassen eller arbeidsmiljøet var tilfredsstillende tilrettelagt. Likevel har eierne av Små enheter tatt ut mer enn 16 prosent av omsetningen de siste fem årene.

FO har fått tankesmia Manifest og Ida Søraunet Wangberg til å utarbeide pamfletten «På anbud – konkurranseutsetting og kommersialisering av velferdstjenester for utsatte grupper», som ble presentert på kongressens åpningsdag (se presentasjonen). Wangberg viser hvordan velferdstjenester er blitt et lukrativt satsingsområde for investorer spesielt innen barnevern. Firmaer dannes, sluker andre eller blir selv slukt. Store pengesummer akkumuleres hos enkeltpersoner. Dette er funn som tilsvarer det For velferdsstaten har presentert i publikasjonene «Private sugerør i fellesskapets kasser» og i notater om kommersielle sykehjem og kommersielle skoler.

På slutten av presentasjonen ble en video fra Sandnes kommune vist, der barnevernstjenestene er tatt tilbake i offentlig regi, med strålende resultat. FO har også bedt forskningsstiftelsen Fafo om å kartlegge «Kommunenes kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder». Omtrent halvparten av norske barnevernsplasser er kjøpt av private aktører, og innslaget av kommersielle øker stadig.

Tydelige politiske skiller i synet på velferdstjenestene kom fram gjennom hilsningene til FO fra politiske ledere. De blåblå stadfestet sitt syn fra regjeringsplattformen om at ”produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.”

Partilederne fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt mente alle at velferdstjenester er grunnleggende forskjellig fra andre tjenester. På tross av erfaringene fra den rødgrønne regjeringen, virker det nå som om SV og AP er klar til å ta tjenestene tilbake. Jonas Gahr Støre kunne bekrefte overfor forsamlingen at EØS-avtalen ga rom for å skjerme det offentlige og de ideelle mot kommersiell motivert velferdsproduksjon. Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) gikk inn for å regulere mot profitt i velferden.

For FO og andre som er opptatt av at alle offentlige midler som bevilges til velferd skal gå til formålet, er dette er politikkområde som kommer til å kreve mye kunnskap, politikkutvikling og politisk mot i årene som kommer. De kommersielle selskapene kommer ikke til å gi fra seg sine posisjoner uten kamp. Å ta tjenestene tilbake til offentlig regi er mulig, men krever en plan og hardt politisk arbeid. I publikasjonen «Ta tjenestene tilbake» og «Mål eller mening», har For velferdsstaten søkt å lage en oppskrift basert på erfaringer, eksempler og rettsutviklingen i EU/EØS.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.