Første skritt på 1-2-3 Hva sier lovene om å drive i offentlig egenregi

Første skritt på 1-2-3 Hva sier lovene om å drive i offentlig egenregi

Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. Oppdatert 2014.

Tyskland vant over EU-kommisjonen (eksempel 1 fra heftet Ta tjenestene tilbake).

Kontrollkravet med kommunal eierskapsmelding (eksempel).

Kommunale tjenesters tilknytningsform til kommunen (PDF: 4,6 Mb) Notat fra Fanny Voldnes, leder av Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet (18.01.2011).

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.