Ny politisk kurs for velferdstjenestene

Velferdsprofitørene - samleside

Her kan du finne oversikt over kommuner som etter valget 2015 har vedtatt at de ikke lengre skal  konkurranseutsette sykehjem. Kart

Utklipp fra politisk plattform for Bergen:
(Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre)

Byrådet skiller mellom private kommersielle og private ideelle aktører. Det er ikke aktuelt for byrådet å konkurranseutsette eller privatisere flere av kommunens velferdsområder til kommersielle aktører.
Byrådet ønsker ikke at barnevernstjenester skal settes ut på anbud til kommersielle aktører.
Byrådet ønsker å gi gode rammevilkår til private ideelle skoler, men vil ikke ha nye private kommersielle barne- og ung-domsskoler i Bergen.
Byrådet ønsker ikke at barnevernstjenester skal settes ut på anbud til kommersielle aktører.

 

Utklipp fra politisk plattform i Tromsø:
(Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt)

Barnehagedriften skal skje i kommunal eller ideelle regi, og Tromsø kommune skal søke å overta driften av kommersielle barnehager dersom det er mulig.
Vi vil derfor stanse alle privatiseringsprosjekter, og rekommunalisere tjenestene der det er mulig.

 

Utklipp fra politisk plattform i Oslo:
(Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk Venstreparti)

Byrådet vil bygge ut offentlig organiserte velferdstjenester og dermed på sikt redusere kommersielle tilbyderes andel av disse tjenestene.
Ikke privatisere eller konkurranseutsette kommunale barnehager
Byrådet vil redusere bruken av anbud og konkurranseutsetting.
I anbudsprosesser skal det ikke konkurrerespå de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
Ikke legge sykehjem ut på nytt anbud for kommersielle aktører når eksisterende kontrakter utløper.
Sikre at alle kommunens kontrakter stiller krav til gode lønns-, pensjons og arbeidsvilkår.
Innføre klare regler om utestengelse fra framtidige og pågående oppdrag ved alvorlig brudd på innkjøpsavtale eller arbeidsmiljøloven

Avtalen mellom byrådet i Oslo og Rødt om samarbeid finnes her.

 

Utklipp fra politisk plattform i Trondheim
(Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet)

* vil beholde trepartssamarbeidet, og vil ikke privatisere eller konkurranseutsette velferdstjenester. Vi vil samarbeide med ideelle organisasjoner om et bedre tilbud til innbyggerne i Trondheim.

 

Utklipp fra politisk plattform i Bodø
(Senterparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet)

* De fem partiene er enige om at det er uaktuelt å konkurranseutsette eller privatisere noen av kommunens tjenester.
* Nye byggprosjekt for kommunale tjeneste tilbud skal skje i kommunal regi.
* Kommunen skal støtte opp om frivillige  og ideelle organisasjoners arbeid.

 

Utklipp fra politisk plattform i Moss, tilleggsavtalen
(Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Kristelig folkeparti og Miljøpartiet De Grønne)

* Ved eventuell fremtidig konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenestene inviteres kun ideelle aktører inn.

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.