Adolfsen-staten

av | des 1, 2015 | Privatisering

Lag kommunal plan mot profitt på velferdstjenester

Helene Bank, For Velferdsstaten
På trykk i Klassekampens fokus-spalte den 18.11.2015.

Hver tredje asylsøker bor på Hero-mottak.

Når Hero Norge AS først har vunnet anbudet på en asylsøker, kan de ha stor kontroll over hans eller hennes videre livsløp gjennom tolketjenester, kursing og arbeidsformidling til andre virksomheter i Adolfsen-gruppen. Dermed styrer et kommersielt konsern store deler av velferdsstatens oppgaver i egen regi.

De store velferdsprofitørene kontrollerer store deler av kommersiell, offentlig finansiert velferd. Det har oppstått monopoler og kjedemakt innen barnehager, helse og omsorg, barnevern, flyktningmottak og liknende. Noen av aktørene dominerer i tillegg på flere sektorer. Adolfsen-gruppen er et eksempel på et konsern som med utgangspunkt i hotellkjeden Norlandia, har kjøpt seg opp og opererer bredt innen barnehager, bemanning, kommersiell helse og omsorg. I 2014 kjøpte de asylmottakskjeden Hero.

I årsmeldingen for 2014 beskrives Heros aktiviteter innen tolkeutdanning, arbeidsmarkedskursing og arbeidsformidling. Alle tjenestene er registrert i samme selskap, og i samme regnskap.

Tolketjenesten er et viktig forretningsområde med 70.000 tolkemøter i 2014. Hero Tolk har avtaler med flere kommuner om tolketjenester. Klassekampen skrev 10. november om Hero kompetanse, som tilbyr arbeidsmarkedsrettede kurs for minoritetsspråklige. Kurset til for eksempel barnehageassistenter gir ikke formell kompetanse eller fagbrev.

Hero Norges arbeidsformidling slutter ringen. Hero har i 2014 fått 328 mennesker i arbeid. De har, ifølge sin egen årsrapport, tett kontakt med potensielle arbeidsgivere. Spesielt framheves ISS Facility service AS, det multinasjonale vikar-, kantine- og renholdsselskap. ISS eide 50 prosent i Hero fram til 2014.

Så langt kan dette høres ut som en god kjede av tjenester til flyktninger og asylsøkere. De får bolig, tolkehjelp, barnehager, kursing og jobb.

Men når Hero har fått kontrakt på en asylsøker, kan hun bli varig avhengig av selskapet. Lurer hun på sine rettigheter på mottaket eller i kommunen, har hun rett på tolk. Er Hero-tolkene autoriserte? Er de nøytrale? Kan de være 100 prosent lojale i tolkeforhold som gjelder arbeidsgiver, når lønnen utbetales av Hero Norge AS?

Hvis en asylsøker tilsettes i en av Adolfsen-gruppens virksomheter, sitter det samme selskapet på alle sider av bordet. Får hun da vite om sine rettigheter i arbeidslivet? Får hun lønn etter tariff? Tør hun å stille krav og organisere seg, eller får Adolfsen-gruppen og deres samarbeidspartnere billig og lydig arbeidskraft?

Mange av virksomhetene i ISS og i Adolfsen-gruppen er virksomheter med stort behov for billig arbeidskraft. Sektorer som bemanningsbyråer, renholdere, stuepiker, og restaurantbransjen er sektorer som fra før er identifisert som risikosektorer for sosial dumping. Det er sektorer preget av ringevakter, usikre inntekter og svake arbeidstakerrettigheter. Risikoen for misbruk av makt bør bekymre oss. Hva gjør det med asylsøkeres grunnleggende borgerrettigheter, og integrering i det norske samfunnet, når de blir så avhengige av ett kommersielt selskap?

Slik som vi har bygget opp og tenkt velferdsstaten, skal offentlige ytelser gripe inn i hverandre og hjelpe mennesker til å bli aktive deltakere i vårt samfunn, med rettigheter og plikter. I tjenestekjeden som Adolfsen-gruppen har bygget opp for flyktninger, tar et kommersielt selskap over en tredel av våre asylsøkere og fremtidige landskvinner og menn. Vi kan kalle det Adolfsen-staten.

Les svar fra Hero-direktør Tor Brekke her, og Helene Banks tilsvar her.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.