Asyl: Full skivebom fra Bank

av | des 9, 2015 | Privatisering

Asyl: Full skivebom fra Bank

Tor Brekke, administrerende direktør, Hero Norge
KLASSEKAMPEN 23.11.2015,

I et innlegg i Klassekampen 18. november kommer Helene Bank med en rekke påstander om Hero Norge som ikke kan stå uimotsagt.

Vi i Hero har i snart tretti år jobbet med å ta imot asylsøkere, og vet at den beste formen for integrering er at asylsøkere som får opphold kommer raskest mulig ut i arbeid. Derfor tilbyr vi blant annet utdanning, kurs og jobbmuligheter.

Å redusere asylsøkere og flyktninger til hjelpeløse brikker i et spill, slik Bank gjør, er direkte feil og veldig fjernt fra vårt verdigrunnlag og menneskesyn. De aller fleste deltakere på kurs hos Hero kompetanse, og de aller fleste av brukere hos Hero tolk, har aldri bodd i Heros asylmottak.

Selvsagt blir ingen asylsøkere, som Bank hevder, «varig avhengig av Hero-systemet».

Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Utgangspunktet for all vår virksomhet er at flyktninger og asylsøkere er ressurssterke mennesker som ønsker å komme i gang og bli bidragsytere i sitt nye samfunn. Vår motivasjon er å gjøre en ny fremtid mulig for dem som får opphold og skal bli en del av det norske samfunnet.

Bank setter også alvorlige spørsmålstegn ved tolkers integritet. Alle de tolker vi benytter gjennomgår grundig opplæring der IMDis etiske retningslinjer står helt sentralt. Dette for å sikre at tolkene kjenner sin rolle og utfører sitt arbeid med høy profesjonalitet.

En stor andel av våre egne ansatte har minoritetsbakgrunn. De har selv erfart hva som kreves for å finne seg til rette og komme inn i norsk arbeidsliv. Vår tidligere mangeårige toppleder, Ahmed Bozgil, kom selv kom til Norge som asylsøker.

Hans kongstanke var at ventetiden i mottak må brukes til aktivitet og læring. Han visste at passivitet er destruktivt og utviklet konseptet beboermedvirkning.

Alle mennesker må gis tillit og få lov til å bruke sine ressurser. Dette er en viktig ambisjon som vi fortsatt jobber etter.

Les Helene Banks svar Profitt på velferd er et politisk spørsmå.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.