Notat: Den danske folkeskolens mange plager

Svensk skoledokumentar II: En skole for alle?

For velferdsstaten notat 1/2016:
En ulykke kommer sjældent alene: Folkeskolens mange plager

Sammendrag

Den danske folkeskole er i krise, hvilket viser sig på en række punkter. Først og fremmest er der en stærk, dobbelt bevægelse væk fra folkeskolen. Både lærere og forældre finder alternativer i nye friskoler. Forældretilfredsheden med reformen er dalende. På to år er antallet af lærere, der har forladt folkeskolen steget med 31%, og da der i aldersgruppen 35-54 år er tale om en stigning på 60%, så det er samtidig nogle af de mest erfarne, der forlader skolen. Dette fører til en stigning i antallet af vikarer, ofte med mindre pædagogisk træning.

Økonomisk set har det øgede timeantal også betydet, at forholdet pr. elev er væsentligt forringet. Undervisningen gennemføres nu 26% billigere end for bare seks år siden. Lærernes forberedelsestid er blevet indskrænket, og 75% mener at dette forringer deres muligheder for at lave god undervisning. Folkeskolen er blevet mere fragmenteret med skoler, hvor det fungerer godt og andre, hvor det fungerer rigtig dårligt.

Det har blevet en lærerflugt fra de typiske partier, hvilket for Socialdemokratiet betød en fald på over 40% af lærerstemmer ved seneste folketingsvalg i sommer.

Vi kan ikke bare lukke øjnene, give ro og tale skolen op sådan som det ofte formanes. Tilliden blandt skolens parter er i bund; både i det daglige, i det politiske og i den offentlige debat.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.