Velferdsprofitører i skatteparadis

Franske og svenske kommuner bekjemper skatteparadis

Klassekampen hadde 16.04.2016 en artikkel om velferdsprofitører i skatteparadis. Da med et særlig fokus på den norske stats oppkjøpsfond Argentum som har eierandeler i flere av disse selskapene. Der var følgende selskap nevnt:

* Espira er Norges største barnehagekjede med 61 barnehager. Selskapet er eid av svenske Academedia, som er eid av investeringsfondet EQT på Guernsey, som igjen Argentum har eiendeler i.

* Curato er Norges største private leverandør av radiologitjenester. Curato har 13 røntgenavdelinger og avtaler med fire av de statlige helseforetakene. Selskapet er eid av investeringsfondet Altor på Jersey,
som igjen Argentum har eiendeler i.

* Sonans driver videregående skoler og tilbyr privatistundervisning i åttenorske byer. Selskapet eier også Nordic Academy som tilbyr kurs for arbeidsledige for Nav. Sonans er eid Procuritas på Guernsey, som igjen Argentum har eiendeler i.

* Boenheten driver institusjoner for barnevernet i Bergen og Oslo. Selskapet er eid av svenske Team Olivia, som er eid av Procuritas på Guernsey, som igjen Argentum er eier i.

* Unilabs tilbyr røntgentjenester og er eid av Nordic Capital på Jersey. 

* Volvat tilbyr helsetjenester og er eid av svenske Capio som også er eid av Nordic Capital på Jersey.

* Stamina tilbyr blant annet bedriftshelsetjenester og er eid av Herkules Private Equity på Jersey.

* Colosseumklinikken tilbyr tannhelsetjenester og er eid av Ceasar International i Luxembourg.

* Attendo driver sykehjem og leverer hjemmetjenester , der er Augustus International største eier og det selskapet er basert i Luxembourg.

 

I tillegg vil For velferdsstaten nevne Aleris  som driver sykehus, sykehjem, hjemmetjenester, barnevern. Aleris eies av Wallenbergfamiliens investeringsselskap Investor. Investor er registrert i Sverige, men har datterselskaper i både Luxemburg og Nederland.

 

I boka Velferdsprofitørene, utgitt juni 2015, har Linn Herning gitt følgende liste over oppkjøpsfond som har hatt investeringer i skattefinansierte velferdstjenester i Norge. Lista er oppdatert i mai 2015, så det kan ha skjedd endringer siden det. De fleste oppkjøpsfond benytter seg av skatteparadis, enten ved å registere sine fond i skatteparadis eller som mellomledd i finansielle transaksjoner.

 

* Altor – dansk/svensk oppkjøpsfond registrert i Danmark, eier røntgenselskapet Curato.

• EQT – svensk oppkjøpsfond registrert på Guernsey, eier barnehageselskapet Espira via Academedia. Eier også itslearning. Eide Aleris fra 2005 til 2010.

• IK Investment partners – svensk oppkjøpsfond registrert på Jersey, eier omsorgsselskapet Attendo.

• Nordic Capital – svensk oppkjøpsfond registrert på Jersey, eier helsekjeden Capio, og Unilabs, som selger tjenester innen laboratoriemedisin og radiologi.

• Procuritas – svensk oppkjøpsfond registrert på Guernsey, eier skoleselskapet Sonans.

• Argan Capital – britisk oppkjøpsfond, eier svenske Humana, som igjen eier barnevernstiltakene Tiltaksgruppen AS og Tiltaksgruppen for ungdom AS.

• FSN Capital – norsk oppkjøpsfond registrert på Jersey, eier sykehuskjeden Teres Medical Group og tidligere eier av Norlandia. Eier også det svenske skoleselskapet Baggium (Vindora). I februar 2015 kom meldingen om at FSN Capital skal selge Teres. Salget skal gjennomføres sommer/høst 2015.

• Axcel – dansk oppkjøpsfond registrert i Danmark, tidligere eier av JB Education som drev John Bauer-gymnasene.

• HGCapital – britisk oppkjøpsfond registrert i Luxembourg, eier Frösunda som eide de norske barnevernsselskapene Tiltaksgruppen og Tiltak for Ungdom – Agder AS frem til 1. september 2014.

• CapMan – finsk oppkjøpsfond registrert på Guernsey, tidligere eier av Espira.

• 3i – britisk oppkjøpsfond, eide Carema fra 2005 til 2010.

• Triton – svensk oppkjøpsfond registrert på Jersey, kjøpte Carema (nå Vardaga) i 2010 og eier det fortsatt i 2015. Carema solgte seg ut av Norge i 2012.

• KKR – amerikansk oppkjøpsfond, deleier i Carema (nå Vardaga) sammen med Triton.

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.