Innlegg: Ikke la dere skremme av PBL

Lenge leve Kapital!

Av Linn Herning
Publisert i Adresseavisen 20.02.2017.

Direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL), Arild Olsen, advarer nå Arbeiderpartiet i Trondheim mot å fremme sin vedtatte politikk (Adresseavisen 20. februar). Ap vil innføre et lovverk i barnehagene som vil hindre eierne i å ta ut privat profitt fra skattefinansierte barnehager, slik det allerede er for skoler..

Når Olsen uttaler seg i denne saken, hevder han at det er på vegne av alle private barnehager, men en regulering av privat profitt kun vil ramme de barnehagene der eierne har slikt formål med driften. Selv om PBL også organiserer mange ideelle barnehager, så har Arild Olsen helt siden begynnelsen av 2000tallet samarbeidet tett med de kommersielle barnehagene. De som vil ha detaljene kan lese min bok Velferdsprofitørene, eller google litt selv. Effekten av dette samarbeidet så vi da den rødgrønne regjeringen i 2010/11 forsøkte å innføre et strengere lovverk mot å tjene penger på skattefinansierte barnehager, altså ikke ulikt det Arbeiderpartiet i Trondheim nå foreslår.

PBL og de kommersielle barnehagene mobiliserte da stort mot dette forslaget. Innsatsen involverte blant annet trusler om nedleggelser, massiv lobbyisme og innleie av den nyslåtte PR-konsulenten Bjarne Håkon Hanssen – og de vant! Selv om regjeringen hadde flertall i Stortinget (og støtte fra KrF) ble det opprinnelige forslaget trukket tilbake. Det endelige forslaget var, ifølge Olsen selv, kun symbolpolitikk.

Nå står slaget på nytt. For symbolpolitikk er selvfølgelig ikke nok om man vil hindre at noen tjener seg rike på skattefinansierte barnehager. Derfor er Olsen og hans kommersielle kompanjonger nå i gang med samme strategi. De vil forsvare retten til å ta ut privat profitt på skattefinansierte barnehager. Det er deres fulle rett, men å påstå at en slik regulering vil «knekke de private barnehagene» er bare tull.

Alle som vil drive private barnehager med ideelt formål, kan fortsette som før. Arbeiderpartiets forslag vil derimot ramme eierne av de kommersielle barnehagene og deres mulighet til å ta ut privat profitt. Vi er mange som støtter dette forslaget, og vi håper at politikerne ikke lar seg skremme denne gangen.

Nei til utbytte: Alle som vil drive private barnehager med ideelt formål kan fortsette som før, skriver innsenderen. Private Barnehagers Landsforbund har lite til overs for forslaget om forbud mot utbytte fra privat barnehagedrift.

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.