Internasjonal rapport om rekommunalisering

FNs dag for offentlige tjenester, 23. juni, lanserte forskningsinstituttet TNI rapporten «Reclaiming Public Services. How cities and citizens are turning back privatisation», der de studerer over 800 eksempler på at byer og innbyggere tar tilbake tidligere privatiserte offentlige tjenester. I Europa er det skapt et inntrykk av at offentlige tjenester er dyre, ineffektive og gammeldagse, og at det å fornye og forbedre disse bare kan skje gjennom konkurranseutsetting og privatisering. Rapporten forteller en helt annen historie. Det er også et eget kapittel om Norge, som viser hvilken rolle fagforeninger og tillitsvalgte spiller i å ta tilbake tjenestene i egenregi.

Rapporten kan du lese og laste ned her i engelsk versjon. Du finner også et sammendrag på engelsk her.

 

Foto: Sigmund | Unsplash

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.