Markering mot New Public Management

Stortingsforslag om salg av og eierskap i barnehager

Helsetjenesteaksjonen og For Velferdsstaten inviterer til markering den 26. august!
Sted: foran Storinget, Eidsvolls plass, Oslo
Tid: 14:00- 15:30
(se facebookevent her)

Fagfolk fra ulike samfunnssektorer vil si tydelig fra før Stortingsvalget: Hvis våre offentlige fellesgoder skal bevares, må politikerne gripe roret og sørge for en kursendring.

Paroler
• Grasrota mot styringseliten!
• La fagfolkene gjøre jobben sin!
• Arbeid med mennesker er ikke industri!
• Gjenreis tilliten mellom ansatte og ledelse!

Program og appeller
• Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, leder i Helsetjenesteaksjonen
• Simon Malkenes, lektor i Osloskolen
• Representant fra Politiets fellesforbund (snarlig avklaring ventes)
• Janne Lisedatter Håkonsen, Lokomotivpersonalets forening Oslo
• Jan Ubøe, professor ved Norges Handelshøyskole
• Christel Brurås-Leine, sykepleier i Oslo kommune, styremedlem i Helsetjenesteaksjonen (med forbehold, alternativt en annen representant fra HTA-styret)
• Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten

Stortingspolitikere fra ulike partier svarer på appellantenes utfordringer

Musikk

Møteleder
Tidl. stortingsrepresentant Magnar Sortåsløkken

Arrangører
Helsetjenesteaksjonen og For velferdsstaten

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.