Nyhetsbrev 8/2017

av | sep 29, 2017 | Nyhetsbrev

For velferdsstatens nyhetsbrev 8/2017 inneholder blant annet oppsummeringer av Norlandia-skandalen i Moss, konkursen i RenoNorden og omsorgsfirmaet Vitalegruppens fakturasvindel, samt en kronikk om velferdsprofitørenes forsøk på manipulasjon av den offentlige debatten.

Innholdsfortegnelse:

  1. Ikke regjeringsskifte, men flertall mot velferdsprofitørene
  2. Norlandia-skandalen i Moss
  3. RenoNorden: En varslet søppelkonkurs
  4. Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotiv
  5. Ny rapport: Kommunal politikk for profittfri velferd
  6. Kronikk: Velferdsprofitører tar ikke utbytte
  7. Oppsummering av valgkampens handelsdebatt

1. Ikke regjeringsskifte, men flertall mot velferdsprofitørene

Gjennom kampanjen Velferd uten profitt har For velferdsstaten sammen med andre jobbet for å sette velferdsprofitørenes rolle i samfunnet på dagsorden i valgkampen. Det klarte vi til gangs. Kommersialisering av velferdstjenester og konsekvensene av dette var tema i de fleste store valgkampdebatter. Det var også et stort antall artikler, kommentarer og forsider om temaet i lokalaviser og nasjonale medier.

Stortingsvalget resulterte ikke i et umiddelbart regjeringsskifte, men det er verdt å merke seg at Høyre/Frp-regjeringen er svekket og at de er nå avhengige av støtte fra både Krf og Venstre for å få flertall i Stortinget. I spørsmålet om hvem som skal drifte velferdstjenestene og hvordan dette skal reguleres kan Krf havne i en interessant skvis. Mens Høyre, Frp og Venstre markerte sin klare støtte til velferdsprofitt i valgkampen, uttrykte Krf en betydelig skepsis til kommersialisering. Dette gjenspeiles i svarene som stortingskandidatene ga kampanjen Velferd uten profitt. Også i oppslag fra Klassekampenog VG i etterkant av valget sier Krf at de vil være med på arbeidet for velferd uten profitt. Hvis Krf holder ord her, er det flertall i Stortinget for å innføre kraftfulle tiltak mot velferdsprofitt. 

Arbeidet med folkeopplysning og politikkutvikling mot velferdsprofitt stanser ikke selv om valgkampen er over. Tvert imot bør vi heller se valgkampen og valget som en god start for sterkere allianser for velferd uten profitt. 

2. Norlandia-skandalen i Moss

Midt i valgkampen 2017 eksploderte skandalen om Skoggata bo- og servicesenter i Moss, drevet av Norlandia Care AS. Saken handler om beboeren Åge Villi Kristiansen som hadde fått levende fluelarver i sårene sine og var blitt etterlatt for å dø alene. Da saken sprakk i media var det nesten et år siden hendelsene, men Norlandia hadde ikke rapportert om dette til kommunen. Først etter avsløringen har saken blitt sendt til Helsetilsynet. Moss kommune har nylig lansert en avvikling av kommersiell drift av sykehjem og omsorgsboliger i kommunen. Norlandia blir dermed kastet ut av Moss. Men historien om Skoggata er ikke et enkelttilfelle og risikoen for at det skjer igjen er stor så lenge velferdsprofitører tillates å drive våre velferdstjenester. Les mer om saken her.

3. RenoNorden: En varslet søppelkonkurs

Kvelden mandag 18. september sendte Oslo børs ut meldingen om at RenoNorden ville begjære seg konkurs. Renovasjonsgiganten hadde da kontrakt med om lag 140 norske kommuner om innsamling av husholdningsavfall. Noe som tilsvarte omtrent hver femte innbygger i Norge. På kort tid måtte alle kommunene finne kriseløsninger.

Les Helene Banks analyse av RenoNorden-saken og situasjonen i renovasjonsbransjen. Hun skriver blant annet at konkursene i RenoNorden og Veireno viser hvor stor risiko kommunene utsetter seg for når de konkurranseutsetter renovasjonstjenester, og hvor ressurskrevende det er for kommunene å sikre tilstrekkelig beredskap og kontraktskontroll.

4. Når samfunnets svakeste utsettes for profittmotiv

Hvordan kunne det kommersielle omsorgsfirmaet Vitalegruppen fakturere Spydeberg kommune for tjenester til en bruker som hadde vært død i mer enn tre år? Vitalegruppen, som selger omsorgstjenester til innbyggere med store pleiebehov, er nå politianmeldt av flere kommuner, blant annet Bærum og Nesodden. Overfakturering, kontraktsbrudd og underbemanning er sentralt i flere av sakene som fortsatt ligger hos politiet. Men hvem skal straffes for svindelen når selskapet er solgt til nye eiere? For velferdsstaten følger utviklingen. Les vår oppsummering her.

5. Ny rapport: Kommunal politikk for profittfri velferd

Flere kommuner er godt i gang med å hindre kommersialisering av, og begrense privat profitt i, de skattefinansierte velferdstjenestene. I rapporten Veien mot profittfri velferd – erfaringer fra fem storbyer har Roar Eilertsen fra kunnskapssentret De Facto samlet erfaringer fra Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø. Her kartlegges hvilke tiltak de ulike byene har gjennomført og hvilke erfaringer sentrale aktører har gjort seg. Rapporten ser også på politiske og byråkratiske dragkamper rundt spørsmål som den kommunale friheten til å bestemme hvem som skal drive barnehager og omsorgstilbud. Handlingsrommet innen både nasjonalt og internasjonalt regelverk utforskes og beskrives i detalj gjennom konkrete saker. Rapporten er særdeles nyttig for politikkutvikling både på lokal og nasjonalt nivå. Les sammendrag og last ned rapporten her.  

6. Kronikk: Velferdsprofitører tar ikke utbytte

Tjener kommersielle selskaper penger på å drive skattefinansierte velferdstjenester, eller drives de av ren idealisme? Spørsmålet stilles av Asbjørn Wahl i denne kronikken som tar for seg velferdsprofitørenes forsøk på manipulasjon av den offentlige debatten. Wahl viser hvordan velferdsprofitørene og deres politiske forsvarere forvrenger virkeligheten. «Ved kun å snakke om det som i regnskapene heter utbytte, og som de knapt benytter seg av, manipulerer velferdsprofitørene den offentlige debatten og tilslører realitetene, mens de fyller lommene med gullkantede offentlige tilskudd ment til drift av våre velferdstjenester.» 

Kronikken avsluttes med en oppfordring til den politiske høyresiden: «Norge trenger en ærlig debatt om velferdsprofitørenes rolle. Norsk høyreside kan lære av det svenske høyrepartiet Moderaternas tidligere riksdagspolitiker Anne-Marie Pålsson som ganske enkelt påpeker at «Formålet med aksjeselskap er lønnsomhet» (Dagsavisen, 20.4.2017). Hennes hovedpoeng er at ettersom velferden har helt andre formål enn å gi eierne høyest mulig avkastning, vil det nødvendigvis oppstå målkonflikt mellom profittkravet og velferdens samfunnsoppdrag. Derfor har Pålsson blitt motstander av privat velferdsprofitt på fellesskapets regning. Høyrepartiene i Norge bør i det minste kunne innrømme det åpenbare, som Pålsson påpeker: «Aksjeselskapets formål er å skaffe til veie avkastning på eiernes investerte kapital.» Investorer hvis forretningsidé er å hente privat velferdsprofitt fra fellesskapets midler, kalles derfor velferdsprofitører.»

7. Oppsummering av valgkampens handelsdebatt

Handelskampanjen arrangerte i valgkampen et åpent debattmøte om handelspolitikk der alle stortingspartiene deltok. Helene Bank, som er styreleder i Handelskampanjen og ledet debattmøtet, innledet slik: – Det er ingen uenighet om at det må være kjøp og salg over landegrensene. Men hvilke retningslinjer skal det være, og hvilken politikk skal man kunne føre uten å bli hindret av frihandelsavtaler? Les en oppsummering av debatten på ABC Nyheter. 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.