Førde brukte forkjøpsrett mot barnehageoppkjøp

Førde brukte forkjøpsrett mot barnehageoppkjøp

Avtale om forkjøpsrett med individuelle eiere er en måte kommunene kan sikre at store barnehagekjeder ikke får makt over barnehagedrift og barnehagestruktur lokalt. Dette har skjedd i Førde kommune.

I desember 2017 vedtok kommunestyret i Førde med 14 mot 13 stemmer å bruke den kontraktfestede forkjøpsretten mellom kommune og barnehageeiere. Det var barnehagekjeden Læringsverkstedet AS som hadde avtalt kjøp med eierne av Nærleiken barnehage i Førde sentrum – en sentrumsnær og populær barnehage bygget på offentlig festet tomt. Læringsverkstedet AS har i 2016 og 2017 gjennomført store oppkjøp av barnehager over hele landet og i Sverige, og har dermed blitt Norges største barnehagekjede. Nærleiken barnehage gikk med overskudd på 921 000 kroner i 2016.

Arild B. Olsen, direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) gikk umiddelbart ut i media (Firda 18.12.2017) og hevdet at forkjøpsretten ikke var gyldig slik kommunen tolket den. I januar 2018 ble imidlertid avtalen mellom kommune og eierne av Nærleiken barnehage klar. «Vi hadde en klar forståing frå begge sider at det eksisterte ein forkjøpsrett, men vi var ikkje interessert i at det skulle gå juss i det», sa majoritetseieren i barnehagen til avisa Firda (15.1.2018.)

Læringsverkstedet og PBL har akseptert dette, men det viser at store aktører har stor politisk makt og fort kan skremme både administrasjon og lokale politikere fra å gjøre vedtak og tiltak som de mener er best for kommunen.  

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.