Forskning: Konkurranseutsetting – ikke det store universalmiddelet?

av | mar 22, 2018 | Privatisering

Forskning: Konkurranseutsetting - ikke det store universalmiddelet?

«Besparelsene er heller begrenset og synes å bli mindre over tid og andre viktige aspekter som tjenestekvalitet og transaksjonskostnader er knapt målt» skriver de danske professorene Ole Helby Petersen og Karsten Vrangbæk sammen med ph.d. Ulf Hjelmar etter å ha gransket 49 internasjonale studier om konkurranseutsetting fra de siste 15 årene. 

De skriver blant annet at mangelen på solid dokumentasjon av tjenestekvalitet og transaksjonskostnader gjør det nødvendig med et balansert og pragmatisk syn på fordeler respektive ulemper ved konkurranseutsetting. Studien fører seg inn i rekken av undersøkelser som viser det samme.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.