Nyhetsbrev 3/2018

av | mar 23, 2018 | Nyhetsbrev

I For velferdsstatens nyhetsbrev for mars 2018 lyser vi ut en ledig stilling som rådgiver i vårt sekretariat. Du kan også lese om den svenske valgkampen, konsekvensene av at pasientreiser blir satt på anbud og at Arbeiderpartiet går ut mot kommersiellt barnevern.

Innholdsfortegnelse:

  1. Ledig stilling: For Velferdsstaten søker ny rådgiver
  2. Profitt i velferden på SKUP-konferansen 2018
  3. Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevern
  4. Pasientreiser på anbud fører til kaos for pasientene
  5. Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midler
  6. Svensk valgkamp med debatt om «vinster i välfärden»
  7. Ny rapport viser karakterinflasjon i svenske friskoler
  8. Ny forskning om konkurranseutsetting

 

1. Ledig stilling: For Velferdsstaten søker ny rådgiver

For velferdsstaten lyser nå ut en stilling som rådgiver i vårt sekretariat. Vi søker en person med erfaring fra politikk, fagbevegelse eller annet politisk organisasjonsarbeid til spennende arbeidsoppgaver og et sterkt samfunnsengasjert fagmiljø. Søknadsfrist: 30. april. Du finner stillingsannonsen her.

2. Profitt i velferden på SKUP-konferansen 2018

Flere av bidragene som konkurrerer om den prestisjetunge SKUP-prisen for beste journalistikk 2017 handler om profitt i velferden. At landets nyhetsredaksjoner graver i disse sakene er viktig for framtiden til våre felles velferdstjenester. Det viser for leserne hvilke konsekvenser dagens system fører til, og denne kunnskapen er avgjørende for å skape den folkelige mobiliseringen som er nødvendig for å stoppe velferdsprofitørene. Les mer om mediedekningen av profitt i velferden og hvilke saker som konkurrerer om SKUP-prisen her.

3. Arbeiderpartiet ut mot kommersielt barnevern

Arbeiderpartiet skjerper politikken overfor kommersielle barnevernsaktører. Den 7. mars lanserte de et representantforslag på Stortinget om et offentlig og ideelt drevet barnevern. Det nye barnevernsforslaget ligger tett opp til partiprogrammene til de andre partiene i opposisjonen. Det er likevel uklart om KrF vil støtte forslaget. Les mer her om arbeidet mot barnevernsprofitørene her.

4. Pasientreiser på anbud fører til kaos for pasientene

Vinteren 2017 ble det for alvor synlig at det var nye kontrakter som gjaldt for pasientreiser til og fra sykehus. Pasienter som er for syke til å bruke kollektivtransport eller å kjøre selv ventet i timevis på transport mens sjåfører heller tok ordinære drosjeturer med bedre inntjening. Saken har blitt fulgt opp i Stortinget, men regjeringen forsøker å redusere saken fra politiske valg om konkurranseutsetting og prispressing, til et teknisk spørsmål om kontraktsoppfølging. Imens venter pasientene. Les Helene Bank sin gjennomgang her.

5. Barnehagetilsyn avdekker alvorlig misbruk av midler

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomført tilsyn med den private Torshovhagen barnehage, og kom 5. mars med et tilbakebetalingskrav på 5,4 millioner for de to siste årene. Hoveddelen av tilbakebetalingskravet knytter seg til for høy husleie, lån mellom selskaper og urimelig høy lønn til daglig leder og styrer (som også er eiere.) Bakgrunnen til at det ble ført tilsyn med Torshovhagen er at den har den samme eieren som Risenga barnehage i Asker hvor det har blitt avdekket en rekke økonomiske misforhold det siste året.

I den grundige, men lettleste, tilsynsrapporten gjennomgår Fylkesmannen det generelle regelverket om krav til private barnehagers bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og foretar en gjennomgang av Torshovhagens brudd på dette basert på en omfattende dokumentasjon. Dette tilsynet er også ment å gi veiledning til kommuner som vil føre økonomisk tilsyn med sine private barnehager, og kan derfor være nyttig lesning for mange. Les For velferdsstatens gjennomgang av rapporten her.

6. Svensk valgkamp med debatt om «vinster i välfärden»

I høst er det valg i Sverige og de svenske mediene er enige om at spørsmålet om «vinster i välfärden» (profitt i velferden) blir et av de store temaene i valgkampen. En grunn til det er at regjeringen, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med støtte fra Vänsterpartiet, nylig la fram et nytt lovforslag for å begrense profitt fra skattefinansierte velferdstjenester. Avstemmingen vil bli holdt i juni, men siden regjeringen sammen med Vänsterpartiet ikke har egen majoritet i Riksdagen vil forslaget trolig ikke bli vedtatt. Du kan lese mer i For velferdsstatens oppsummering om den svenske valgkampen og debatten om profitt i velferden her.

7. Ny rapport viser karakterinflasjon i svenske friskoler

I den nye rapporten «Från gymnasieskola till högskola», gjennomført av det svenske skolverket, kommer det fram at elever fra private videregående skoler har høyere karakterer, men presterer dårligere på høyere utdanning enn elever som har gått i kommunale skoler.

I rapporten står det at «Elever fra kommunale videregående skoler har noe lavere karaktergjennomsnitt enn elever fra frittstående videregående skoler men viser til tross for det generelt høyere prestasjon under det første året i høyskolen. Disse forskjellene eksisterer uansett hvilket studieprogram studentene kommer fra eller på hvilket karakternivå de befinner seg.» Anna Ekström (S), gymnasie- og kunnskapslyftsminister i den svenske regjeringen, sier til avisen Aftonbladet at dette er «helt uakseptabelt» og mener at «Karakterer skal settes utifra elevenes kunnskaper, ikke utifra hvilken skole de går på».

Disse resultatene hviler på en solid grunn – over 14.000 elever som tok eksamen fra videregående utdanning i Sverige år 2014 og deretter begynte på høyere utdanning har blitt undersøkt. Det motsvarer en tredjedel av alle elever som tok eksamen det året. Rapporten bekrefter mistanken om at friskoler tenderer å gi høyere karakterer for å på den måten lokke til seg flere elever og mer offentlig støtte. Risikoen for slik «karakterinflasjon» er et godt argument for hvorfor skolevirksomhet ikke bør styres av et marked. Les hele rapporten her.

8. Ny forskning om konkurranseutsetting

«Besparelsene er heller begrenset og synes å bli mindre over tid og andre viktige aspekter som tjenestekvalitet og transaksjonskostnader er knapt målt» skriver de danske professorene Ole Helby Petersen og Karsten Vrangbæk sammen med ph.d. Ulf Hjelmar etter å ha gransket 49 internasjonale studier om konkurranseutsetting fra de siste 15 årene.

De skriver blant annet at mangelen på solid dokumentasjon av tjenestekvalitet og transaksjonskostnader gjør det nødvendig med et balansert og pragmatisk syn på fordeler respektive ulemper ved konkurranseutsetting. Studien fører seg inn i rekken av undersøkelser som viser det samme.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.