Velferdsprofitørene ut av barnevernet?

Tar barnevernet tilbake!

Våren 2018 vil det stå et viktig slag i Stortinget om kommersielle velferdsprofitører innen barnevernet. Første behandlingsrunde av forslaget fra Arbeiderpartiet om å fase ut kommersielle aktører i barnevernet, var høring i Stortingets familie- og kulturkomité den 19 april. Høringen viste at det er bred støtte til forslaget både blant ideelle aktører, fagbevegelsen og andre berørte organisasjoner. Som forventet kom motstanden fra de kommersielle aktørene selv og deres interesseorganisasjon, NHO Service.

De kommersielle aktørene bruker nå alle triksene de har for å bevare sine muligheter til å tjene penger på barnevernet. Et av de mest sentrale triksene kom tydelig fram under høringen. På spørsmål fra Geir Bekkevold (Krf) om «utbytteproblematikk» avviser NHO Service problemstillingen ved å konstatere at de store aktørene ikke tar utbytte. Problemet med dette svaret er at selv om det er riktig at de fleste velferdskonsernene ikke tar utbytte, så er ikke null i utbytte det samme som at eierne ikke tjener penger. Faktum er at barnevern i dag er Norges mest lønnsomme bransje. Begrepet «utbytte» brukes i vanlig tale om eiernes helhetlige fortjeneste/profitt, og det er i denne generelle betydningen vi oppfatter Krfs bekymring ligger. Men i svaret fra NHO Service benytter de begrepet i utbytte-ordets begrensede og regnskapstekniske betydning, altså begrenset til penger hentet ut gjennom regnskapsposten utbytte. Slik forsøker NHO Service å manipulere debatten.

De kommersielle velferdskonsernene skyver også barna foran seg i jaken på privat profitt. Det gjør de ved å si at tilbudene de gir barna i dag, vil bli borte om dette forslaget vedtas. Men dersom noen av de kommersielle tilbyderne virkelig ønsker å videreføre sine tilbud til barna, vil det være fult mulig selv om dette forslaget vedtas. De må bare gå over til å drive uten privat profitt til eierne, altså som ideelle aktører. Når all retorikken er skrelt vekk, handler dette forslaget om en ting: Skal det være mulig å hente ut privat profitt på skattefinansierte barnevernstjenester, eller ikke?

 

Relevante lenker:

Alle stortingsdokumentene om saken, inkludert lenke til høringen som ble filmet, finnes her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71518

Høringsinnpill fra For velferdsstaten
Innspill fra For velferdsstaten om begrepet «utbytte»

Blogginnlegg fra Linn Herning på Velferdsbloggen om dette temaet:
https://velferd.no/velferdbloggen/2018/slutt-pa-barnevern-som-business

Debatt i Nationen mellom Team Olivia og For velferdsstaten
Hvorfor forby private selskaper i barnevernet, Vedum? (innlegg av Team Olivia AS 09.04.2018)
Kampen om barnevernet (svar fra For velferdsstaten til Team Olivia 11.04.2018)
Hva er best for barnet? (svar fra Team Olivia 23.04.2018)
Settes barn eller business først (svar fra For velferdsstaten 24.04.2018)

Rapport: Barnevern som profittarena
Barnevernsselskaper kontrolleres fra skatteparadis. Artikkel i VG 07.09.2017
Stor lønnsomhet i privat barnevern. Artikkel i Dagbladet 02.09.2017

Profitører tar ikke utbytte kronikk av Asbjørn Wahl (Dagsavisen 07.09.2017)
Bør aksjeselskap drive offentlig velferd? kronikk av Anne-Marie Pålsson (Dagsaivsen 20.04.2017)

 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.