Fagbevegelsen i samfunnskampen (Asbjørn Wahl. 2018)

I en tid der fag- og arbeiderbevegelsen er utsatt for stadig større press av markedskrefter og nyliberalismens konkurranse-tankegang, kommer Fagbevegelsen i samfunnskampen med nye analyser og løsninger for venstresiden. I boken tar tidligere leder i For velferdsstaten, Asbjørn Wahl, til orde for fellesskapsløsninger og folkestyre nedenfra. Slik kan folks misnøye omdannes til mobilisering for progressive og rettferdige løsninger. Boken kan bestilles av Progressivt forlag her. 

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.