Velferdsprofitør inn i maktkampen mot Oslo-byråd

av | okt 1, 2018 | Privatisering

Kronikk: Misvisende om profitt

Hentet fra Nyhetsbrev 8/2018

Det nåværende byrådet i Oslo har som et av sine politiske mål å hindre og redusere kommersialisering av vår felles velferdssektor. Byråd Inga Marte Thorkildsen har stått sentralt i dette arbeidet. Konsernsjefen i det kommersielle helseforetaket Unicare, Tom Tidemann, som tjente millioner på det tidligere høyrebyrådets kommersialisering av sykehjem, har nå valgt å gå til angrep på Thorkildsen – gjennom den maktkampen som foregår i Oslo-skolen.
 
Kanskje har Unicare fått med seg oppfordringene fra Høyre-politikere om at velferdsprofitørene må være tydeligere deltakere i det offentlige ordskiftet. Skal vi vinne den kampen er vi nødt til å komme oss opp på barrikadene, sa stortingsrepresentant og tidligere Høyre-ordfører i Moss, Tage Pettersen, under årets Arendalsuke. For velferdsstatens Linn Herning har tidligere beskrevet velferdsprofitørenes maktstrategier i kronikken Velferdsprofitører lobber, truer og lurer våre politikere.

Bla i arkiv

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.