Hva krever Krf for barna i barnevernet?

Innlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad 12.11.18

Cathrine S. Amundsen, rådgiver For velferdsstaten

Skal Stortinget «sette mennesker fremfor markeder i barnevernet»? Dette var tema for høring i Stortingets Familie- og kulturkomite 06.11.18. Høringen var en forstemmende opplevelse. NHO, Høyre og det kommersielle konsernet Humana (med eierskap i skatteparadis) opptrådte som en stor familie. Krf tok ikke ordet. Det må de gjøre under regjeringsforhandlingene,

Forslagstillerne (SV) vil erstatte anbudskonkurranse med langsiktige kontraktsformer og gi ideelle fortrinnsrett fremfor kommersielle i barnevernet. På sikt vil de fase de kommersielle helt ut.

Humana eies av oppkjøpsfondet Argain Capital i London. Humana tjente om lag 45 millioner etter skatt på barnevern i Norge i 2016 (VG 07.09.17). Humana sier i høringen til Stortinget at «vi må ha positive tall på bunnlinjen for å få lov til å drifte». Og at «problematiseringen av gevinsten er feil fokus i denne debatten». Landsforeningen for barnevernsbarn deler ikke Humanas syn og ga uttrykk for at «det er særdeles bekymringsverdig at noen kan ta ut store utbytter som ikke brukes til tjenesteproduksjon». Og: «Når 5 av de største private/kommersielle aktørene i 2016 hadde en omsetning på 3,2 milliarder kroner, og et overskudd på 270 millioner kroner må vi stille spørsmål.»

Høyres to representanter (utenom komiteleder) stilte to spørsmål i høringen. Begge til de kommersielles fordel. I det ene utfordret Høyre Landsforeningen for barnevernsbarn slik: «Det er viktig at vi stiller krav til at selskapene har en sunn økonomi. – Er det ikke viktig for dere at selskapene ikke går konkurs mens barna bor på barnevernsinstitusjon?»

I dag er 40 prosent av barnevernet drevet av det offentlige, litt over 40 prosent kommersielt og i underkant av 20 prosent drives av ideelle.  Stiftelsen Crux, tidligere Kirkens Sosial Tjeneste er blant de største innenfor ideelt barnevern. Ideelt barnevernsforum beskriver for Stortinget at anbudsutsettingen har erstattet stabilitet og kontinuitet med utrygghet og uforutsigbarhet. Fokuset har dreid bort i fra barna og mer og mer mot prisberegninger, forhandlinger og juridiske tolkninger. Systemet tjener ikke de sårbare barna det er til for.

I det kommersielle barnevernsmarkedet blir de store stadig større. I 2016 var virksomheten mer lønnsom enn olje, med 22-23% avkastning på Oslo Børs. Fire av de fem store selskapene er kontrollert av internasjonale oppkjøpsfond registrert i skatteparadis. Selvfølgelig kan ikke Høyre garantere for at de kommersielle selskapene ikke går konkurs eller at oppkjøpsfondene ikke selger seg ut og finner mer profitable børsinvesteringer!

Det er derfor nesten ikke til å tro at en stortingsrepresentant forsøker å stille nåværende og tidligere barnevernsbarn til ansvar for kommersiell drift av barnevernet! Spørsmålet snur verden fullstendig på hodet. Det er jo nettopp slik kommersiell drift som gjør at barn og unges hjem kan gå konkurs!

Krf var tidligere i år med på å sikre flertall for Stortingets vedtak om at regjeringen skal sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres. Krf må nå heve stemmen. Stortingsvedtaket er kun en start. Regjeringsforhandlingene vil vise om Krf prioriterer mennesker foran markeder i barnevernet og i den øvrige velferdssektoren vår. Høyre gjør det dessverre ikke.

 

 

Forfatter: <a href="https://velferdsstaten.no/author/for-velferdsstaten/" target="_self">For Velferdsstaten</a>

Forfatter: For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger.